Svátky si lidé chtějí náležitě zpříjemnit, proto se hojně nakupují svíčky nebo prskavky. „Je nutné zdůraznit, že se stále jedná o otevřený oheň. Ještě ve vzdálenost 8 až 10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C. To pak stačí k zapálení papírů, plastů, textílií a dalších předmětů, které se v blízkosti ponechají,“ varuje Alena Marešová, mluvčí HZS Plzeňského kraje.

Svíčku je proto potřeba umístit na stabilní nehořlavou podložku, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Další problémy mohou nastat při vaření. „Otevřený oheň nenechávejte bez dozoru, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin,“ dodává Marešová.