Počet trestných činů evidovaných a šetřených policisty v rámci Územního odboru za uplynulý rok 2013 v porovnání s předcházejícím obdobím se mírně zvýšil. Hovoří o tom statistika ochránců zákona.

Pokud porovnáme ostatní okresy Plzeňského kraje, řadí se Rokycansko mezi ty s nej- menší zatížeností v počtu trestných činů a v loňském roce s nejvyšší objasněností 70,62%.

V přehledné tabulce přinášíme počet trestných činů za rok 2013.

Tabulku najdete v sobotním vydání