„Senát považoval před rozhodnutím za nutné vyžádat si dokumentaci z několika okrsků. Zjistil, že v činnosti některých komisí došlo k drobným formálním nedostatkům, ale ty nikterak nenasvědčovaly, že by bylo nutné zkontrolovat celý obvod,“ uvedla mluvčí soudu Sylva Dostálová. Dodala, že ačkoliv zde byl poměrně značný počet neplatných hlasů, nebylo zřejmé, že by volby neproběhly regulérně.

Soud uvedl, že není v jeho možnostech zjišťovat, proč právě na Rokycansku byl počet platných volebních hlasů v prvním kole senátních voleb nejnižší ze všech obvodů České republiky, kde nového senátora v říjnu vybírali. „Vždy bude existovat nějaký volební obvod, a v každémi nějaký okrsek, u něhož bude zaznamenán nejnižší či zrcadlově jinde nejvyšší počet platných hlasů,“ je konstatováno mimo jiné v usnesení.