V roli obžalovaného před ním stanul Jindřich Schmid (48), který podle obžaloby poté, co byl vyhozen z práce, předstíral úraz, zveličoval zdravotní obtíže a díky pozměněným a zfalšovaným lékařským zprávám získal invalidní důchod a nechal si vyplácet pojistky. Měl si tak přijít na 2,5 milionu korun. Bývalý pilot Deníku řekl, že s většinou obžaloby nesouhlasí a je připraven dokázat svoji nevinu.

Podle velmi rozsáhlé obžaloby, kterou státní zástupkyně četla zhruba tři hodiny, měl Schmid 8. 11. 2013 poté, co s ním byl kvůli jeho protiprávnímu jednání rozvázán pracovní poměr s ČSA, kde působil jako pilot, předstírat úraz, a to kolapsový stav s pádem a úderem do hlavy s bezvědomím, a následné zdravotní potíže. Muž měl poté zveličovat svoje zdravotní obtíže, zkreslovat výsledky odborných vyšetření a upravit či zfalšovat velké množství lékařských zpráv. „Následně měl uplatňovat několik nároků na plnění z uzavřených pojistných smluv, čímž mu mělo být vyplaceno pojistné plnění v celkové výši cca 1,5 milionu korun,“ uvedla mluvčí KS Plzeň Jana Durná. Doplnila, že obžalovaný měl rovněž za užití pozměněných či zfalšovaných lékařských zpráv požadovat doplatek již poskytnutého plnění z pojištění trvalých úrazů o hodnotě bezmála 5,2 milionu korun, zde však již neuspěl, neboť byly jeho podvody odhaleny.

Dále měl podle obžaloby bývalý pilot vylákat podvodem nemocenskou, invalidní důchod, příspěvek na mobilitu a příspěvek na péči, stát tak připravil bezmála o milion korun..

Do třetice měl řídit auto, ačkoliv mu bylo rozhodnutím Magistrátu města Plzně odejmuto udělené řidičské oprávnění z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Kvůli velmi rozsáhlé obžalobě na výslech obžalovaného nezbyl čas. Deníku ale řekl, že s většinou z věcí, z nichž je viněn, nesouhlasí. „Doznávám jen, že jsem jel dvakrát bez řidičského oprávnění. Ostatních skutků jsem se nedopustil a jsem připraven to dokázat. Mám připraveno velmi obsáhlé vyjádření, které ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsem schopen říci najednou,“ řekl Deníku Schmid. Za pojistný podvod a další trestné činy mu hrozí až deset let vězení.