Podnikateli hrozilo až osm let za mřížemi, Krajský soud v Plzni ho ale na jaře potrestal podmínkou. Odvolal se proti tomu Blažek, který tvrdil, že je nevinný, i obžaloba, která chtěla mnohem přísnější trest, ale ani jeden neuspěl. „Vrchní soud v Praze jako soud odvolací ve věci rozhodl tak, že odvolání obžalovaného i státního zástupce zamítl jako nedůvodná,“ informovala Deník o pátečním verdiktu mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová.

Vrchní soud tak udělal definitivní tečku za causou, jejíž historie se začala psát před deseti lety, na podzim 2012. Tehdy Blažek podle obžaloby coby podnikající fyzická osoba požádal prostřednictvím zmocněnce o dotaci Státní zemědělský a intervenční fond, a to na projekt nazvaný „povodňová opatření – obora Žíkov“ v katastrálním území Plešné u Radnic. Učinil tak, ač podle státní zástupkyně věděl, že v žádosti o dotaci je mimo jiné uvedeno, že opravy se vztahují k prioritám preventivních opatření na drobném vodním toku. V popisu bylo uvedeno, že potok byl zanesen lesní hrabankou a zemědělskou ornicí s mocností místy až jeden metr. V projektu sliboval, že bude provedena mj. výstavba přepadu. Jenže podle obžaloby nebyl údaj o zanesení vodního toku zemědělskou ornicí pravdivý a především měl záměr odklonit potok, vystavit podél něj hráz a zřídit samostatnou vodní plochu, napájenou právě z potoka pomocí troubního vedení.

Adventní trhy v Lindau.
FOTO, VIDEO: Tohle jsou nejhezčí vánoční trhy v Bavorsku

Blažek podle obžaloby obalamutil rokycanskou radnici a v květnu 2013 mu byla schválena dotace v maximální výši 9,6 milionu korun, přičemž příspěvek EU měl činit 7,68 milionu a zbytek měl jít z národních zdrojů. Blažek poté ohlásil SZIF změnu projektu, přičemž ale ani tato dokumentace neodpovídala dle státní zástupkyně skutečnému stavu a zatajovanému účelu stavby – malému rybníčku k chovu ryb. Neodhalila to ani následná kontrola z radnice, a tak v září mu byla vyplacena dotace v celkové výši 9,49 milionu korun.

Jiří Blažek nakonec vyvázl s podmíněným trestemJiří Blažek nakonec vyvázl s podmíněným trestemZdroj: Deník/Milan Kilián

Případ se dostal před Krajský soud v Plzni, kde byla vyslechnuta řada svědků a čteno množství dokumentů. Senát v čele s Janem Špetou nakonec došel k závěru, že je Blažek vinen, ač to popíral. Za dotační podvod a poškození zájmů Evropské unie mu uložil tříletý trest, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu čtyř let. Zároveň mu uložil povinnost, aby dle svých sil nahradil způsobenou škodu. „Z důkazů vyplývá závěr o vině obžalovaného. Je zcela patrné, že stavba, která byla vybudována, neodpovídala projektové dokumentaci z žádosti o dotaci,“ řekl v odůvodnění Špeta, podle něhož by muž, pokud by uvedl pravdu o záměru, dotaci nejspíše nedostal. Soudce se pozastavil i nad tím, že nesoulad neodhalily kontrolní orgány, a připomněl, že státní zástupkyně v závěrečné řeči hovořila o šlendriánu rokycanských úředníků. Nepodmíněný trest by ale podle Špety byl nepřiměřeně tvrdou sankcí.

Spokojena s verdiktem nebyla ani jedna strana, jejich odvolání ale Vrchní soud Praha v pátek zamítl.