Během akce, které se zúčastnilo přes 25 policistů, bylo zjištěno několik přestupků, u některých cizinců policisté nalezli pomocí psa speciálně vycvičeného na vyhledávání omamných a psychotropních látek také drogy.

Ochránci zákona se zaměřili na kontrolu šesti vytipovaných ubytoven. Ty byly vybrány na základě vyhodnocení bezpečností situace v daných lokalitách města. Z policejních statistik vyplývá, že za stejné období loňského a letošního roku došlo k mírnému nárůstu přestupků v oblasti občanského soužití. V roce 2016 jich policisté v Rokycanech evidovali 24 a ve stejném období roku 2017 jich evidovali 32.

Policejní akce se včetně vedení rokycanské policie zúčastnilo přes 25 policistů pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie. Na místě byl přítomný i policejní pes speciálně vycvičený na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Ochránci zákona se při kontrolách zaměřili na pátrání po hledaných osobách a věcech, na dodržování pobytového režimu cizinců a i na to, zda u sebe vytipované osoby v ubytovacích zařízeních nepřechovávají omamné a psychotropní látky. „Policisté při akci zkontrolovali celkem sto padesát šest osob, přičemž se jednalo převážně o cizince. Dvěma z nich uložili blokové pokuty v celkové výši dva tisíce korun za to, že u sebe neměli potřebné doklady. Dvě blokové pokuty v celkové hodnotě jeden tisíc korun policisté udělili za přestupky v dopravě, dvě blokové pokuty v celkové hodnotě čtyři tisíce korun za přechovávání omamné nebo psychotropní látky na úrovni přestupku a v jednom případě v souvislosti s přechováváním omamné a psychotropní látky zahájili úkony trestního řízení. Kontroly ubytovacích zařízení budou pokračovat i v následujících měsících,“ konkretizovala mluvčí PČR Dagmar Jiroušková. Pro jednoho ubytovaného dokonce policisté dojeli do společnosti Borgers. "Mohu potvrdit, že policie přišla pro našeho kmenového zaměstnance, ale zda to byl muž, u kterého našli marihuanu, nevíme," sdělila za firmu Borgers Marta Párová. "V minulosti s tímto pracovníkem žádné problémy nebyly," uzavřela.