Zaměřené bylo na kontrolu dodržování zákonných norem upravujících pobyt cizinců a na přechovávání omamných a psychotropních látek. Osm příslušníků cizinecké policie, jedenáct zástupců územního odboru Rokycany a dva psovodi se služebními psy zkontrolovali během akce jedenáct ubytoven, z toho dvě ve Strašicích, dvě v Hrádku a sedm v okresním městě. „Kontrolou prošlo sto šedesát devět osob, z toho sto dvacet dva cizinců," konkretizovala mluvčí PČR Hana Kroftová. Výsledkem akce bylo zjištění tří přestupků. Dvakrát se jednalo o držení omamných a psychotropních látek a jedenkrát o přestupek na úseku zákona o pobytu cizinců.

Všechny přestupky policisté na místě vyřešili v blokovém řízení.