Absolvoval test na přítomnost omamných a psychotropních látek a zkouška odhalila požití cannabis. Řidič se posléze podrobil vyšetření spojenému s odběrem krve. Zatím se zpovídá z přestupku, ale rozhodnuto bude až po lékařské zprávě.