Letitý spor mezi Němčovicemi a akciovou zemědělskou společností Klad– ruby, týkající se bahnitých lavin zaplavujících obec, je po úterním jednání u Okresního soudu v Rokycanech těsně před finále.

Vývoj kauzy znalci sledují se zájmem, mohla by se totiž stát precedentní pro obdobné případy.
Problém podle žalující strany vzniká v důsledku osívání kopce nad Němčovicemi kukuřicí. „Toto plodina rostoucí v širokých řádkách není schopna zadržet vody z prudkých přívalových lijáků, a ty pak s sebou nesou bahnité nánosy. Z dostupných materiálů jsem zjistil, že už devětkrát se obec s takovou újmou musela vypořádat,“ tvrdí starosta Karel Ferschmnann. Dodal, že zemědělskou společnost ale žalují o čtvrt milionu jen za škody z roku 2005.

Vedení Kladrubské a.s. zastává názor, že jejich hospodaření na bahnitých záplavách vinu nemá.
Tvrzení obou stran podpořila různá dobrozdání. Naposledy si soud vyžádal znalecký posudek od pracovníka Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. „Ekolog potvrdil úbytek ornice z polí špatným hospodařením,“ konstatovala soudkyně Jana Kantoříková. „Vzhledem k to– mu se při dalším stání budeme zabývat už výší způsobené škody,“ informovala dále.

S vývojem situace nejsou Kladrubští spokojeni: „Nejsme si vědomi, že bychom porušili nějaký z předpisů platných pro danou dobu,“ uvedl agronom Václav Spurný. „Posudek z výzkumného ústavu se nám zdá být účelový a ohrožuje pěstování širokořádkových plodin, hlavně kukuřice, v celé republice,“ míní.

„Pro Němčovice je však podstatné, že od doby, co společnost přestala sít kukuřici na kopec, nás bahnité záplavy nesužují. Navzdory tomu, že se opět vyskytly lijáky podobající se těm z předchozích let,“ zdůraznil starosta.