Na základě jejího pochybení, kdy si podle obžaloby řádně neprostudovala spis a nezjistila, že některé zprávy jsou zfalšované, měl být muži neoprávněně přiznán třetí stupeň invalidity, díky čemuž si přišel na bezmála tři čtvrtě milionu korun. Lékařce hrozí až jeden rok vězení či zákaz činnosti.

Vše začalo tím, že Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň vydala v srpnu 2017 rozhodnutí, na jehož základě byly posuzovanému muži odejmuty invalidní důchod i příspěvek na péči. Toto rozhodnutí v březnu 2018 posvětila Česká správa sociálního zabezpečení, muž ale už o měsíc později podal proti tomuto rozhodnutí žalobu ke Krajskému soudu v Plzni. Ten poté požádal posudkovou komisi, jíž lékařka šéfovala, o vypracování posudku. Právě na jeho základě soud svým rozsudkem vyhověl žalobě, rozhodnutí ČSSZ zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Zdůvodnil to tím, že jde o poskytnutí dávky podmíněné zdravotním stavem posuzovaného, a proto je rozhodnutí závislé především na odborném lékařském posouzení, jež provedla právě komise. Na základě toho pak byl muži vyplácen invalidní důchod.

Čtyřnásobná matka Denisa O. (25) stráví ve vězení devět let
S miminkem mlátila o zeď, doživotně ho zmrzačila. Odsedí si devět let

Podle státního zastupitelství dostával dotyčný ale peníze neoprávněně, neboť předsedkyně komise, která se stala zaměstnankyní ministerstva v roce 2012 a od roku 2015 byla přijata do služebního poměru, vážně chybovala.

„V rozporu se svými povinnostmi, při studiu dokumentace a přípravě rešerše, z níž vychází ostatní členové posudkové komise, se řádně neseznámila s kompletním materiálem, a to konkrétně se všemi lékařskými zprávami shromážděnými OSSZ Plzeň-město včetně námitkového řízení, dále s Policií ČR dodanými pravými lékařskými zprávami a s tím souvisejícím sdělením Policie ČR o tom, že muž předkládal v minulosti k posouzení svého zdravotního stavu ve svůj prospěch zásadně pozměněné či přímo zfalšované lékařské zprávy, což bylo z materiálu, který měla obviněná k dispozici, zcela patrné,“ stojí v obžalobě s tím, že kdyby se se všemi podklady seznámila, musela by dojít k diametrálně odlišnému závěru, než k jakému došla. A nestalo by se tak, že by posudková komise nesprávně rozhodla, že pacient je postižen invaliditou III. stupně. A nebylo by mu tak neoprávněně vyplaceno 723 758 korun.

Lékařka v přípravném řízení svoje chování nevysvětlila, po zahájení trestního stíhání nevypovídala. Obviněna je z přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.