Pobyt v opozici a případnou prezidentskou kampaň Andreji Babišovi může znepříjemnit novela zákona o střetu zájmů. Navrhli ji vládní poslanci Jakub Michálek (Piráti), Marek Benda (ODS), Věra Kovářová (STAN), Jan Jakob (TOP 09) a Marek Výborný (KDU-ČSL).

Premiér Andrej Babiš
Andrej Babiš: Jako prezident bych zakopával příkopy

Navazují tím na loňský zákon o evidenci skutečných majitelů a verdikt Ústavního soudu, který posuzoval tzv. lex Babiš. Ten dospěl v nálezu z 11. února 2020 k závěru, že návrhy na zrušení napadených ustanovení zákona o střetu zájmů nebyly důvodné, naopak kritizoval, že některá z nich jsou nevymahatelná či bezzubá: „Je povinností demokratického právního státu zamezit tomu, aby veřejný funkcionář svěřenou moc mohl využívat k prosazování vlastních (osobních) zájmů na úkor zájmu veřejného, a tím i důvěry veřejnosti.“

Poslanci proto předkládají přesnější vymezení zákazu vlastnit média a zákazu přijímat dotace a investiční pobídky veřejnými funkcionáři a firmami, které skutečně vlastní. „Navrhujeme nahradit pojem ovládající osoba širším pojmem skutečný majitel,“ píše se v předloze. Tím je osoba, která je zapsána v evidenci skutečných majitelů.

Skuteční majitelé

„Jde o snahu nastavit zdravou politickou soutěž, aby se reální vlastníci nemohli skrývat za svěřenskými fondy. Pokud veřejný funkcionář vlastní velký mediální dům, musel by ho převést na jinou osobu než osobu blízkou jednající s ním ve shodě,“ řekl Deníku Jakub Michálek. Babiš převedl své firmy včetně mediální divize Agrofertu (MfD, LN, Metro, 5plus2, Rádio Impuls, Óčko) do svěřenských fondů v únoru 2017. Novela podle Michálka nemá dopadnout na standardní podnikání, netýká se vlastnictví médií, která nemají obecnou povinnost vydávat výroční zprávu podle zákona o účetnictví, tedy mají aktiva nižší než 40 milionů korun, čistý obrat do 80 milionů a méně než 50 zaměstnanců.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek
Vlastimil Válek: I když naočkujeme sto procent populace, virus nezmizí

Veřejný funkcionář (člen vlády, ministerský náměstek, poslanec, senátor, primátor, starosta atd.) by musel po zahájení výkonu své funkce, nejpozději však do 60 dnů, ukončit provozování rozhlasového a televizního vysílání či vydávání periodického tisku, eventuálně ukončit svou účast v právnické osobě, která je jeho provozovatelem či vydavatelem. Nebo přestat být skutečným majitelem. Porušení zákona budou pokutováno až 250 tisíci korunami nebo do výše tří procent hodnoty aktiv dané právnické osoby. K projednání přestupků o vlastnictví médií bude zmocněn Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Je to Antibabiš

Firem ve svěřenských fondech Andreje Babiše se dotkne i paragraf, který podobným způsobem upravuje získávaní veřejných zakázek: „Právnická osoba, jejímž je tento veřejný funkcionář skutečným majitelem, nesmí být dodavatelem veřejné zakázky nebo poddodavatelem, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci.“

Zdroj: DeníkZákon má nabýt účinnosti letos 1. července s odkladem o rok v jednom z článků. „Nemohu to komentovat, protože problematiku novely neznám. Nicméně stávající koalice pravděpodobně plní svůj jediný program, a to je Antibabiš,“ odpověděl na dotaz Deníku k předmětnému návrhu šéf ANO a poslanec Andrej Babiš.