Pohřební služby

Jsou nadále v provozu, mají tedy výjimku ze zákazu poskytování služeb.

Pravidla pro pohřby

Konat se mohou, počet přítomných je omezen nanejvýš na 15 osob. Pro venkovní obřady, kterých se účastní i více lidí, někdy pohřební služby využívají velké obrazovky s přenosem obřadu.

Ilustrační foto.
Koronavirus lidem připomněl význam „pohřebáků“, říká odborník z ministerstva

Na pohřeb blízkého můžete jet i mimo okres, v němž bydlíte (na rozdíl od svatby). Musíte však účel cesty doložit, například čestným prohlášením anebo vzorovým formulářem.

Po celou dobu pohřbu musí mít všichni účastníci nasazený respirátor. Povinné jsou i rozestupy (případně rozsazení na lavicích v krematoriích). Po pohřebním obřadu nejsou povolené smuteční hostiny, a to jak v restauracích či stravovacích zařízeních, tak ani v okruhu blízkých doma.

Co zařídit po úmrtí blízkého

Na matrice je třeba získat úmrtní list. Pokud zemřelý pobíral příspěvek na péči, je do osmi dní třeba jeho úmrtí nahlásit krajské pobočce Úřadu práce.

Zemřel-li vám manžel nebo manželka, je třeba zařídit přepis změny stavu v občanském průkazu na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Nový občanský průkaz obdržíte do 30 dnů. Pokud byly smlouvy na odběr plynu, elektřiny, dodávku vody anebo na telefon uzavřeny se zemřelým příbuzným, je třeba zařídit jejich převod.

Smrtí účastníka zaniká smlouva s mobilním operátorem. V případě úmrtí klienta proto nemohou telefonní operátoři žádat po dědicích zaplacení pokuty za předčasně ukončenou smlouvu.

Rozloučení s umírajícími

Hospicová zařízení obvykle umožňují, aby v posledních chvílích mohla být u umírajícího rodina. Také nemocnice takové návštěvy obvykle povolují, záleží na svolení primáře. Pří návštěvě covidových oddělení je nutné mít ochranný oděv a dbát pokynů zdravotníků.

Ilustrační foto.
Vládní opatření komplikují i pohřby. Firmy nabízí obřady on-line

Vystavení těla zemřelého v rakvi

Zemřelý může být vystaven v otevřené rakvi, ovšem za předpokladu, že lékař prohlížející či pitvající tělo nebo krajská hygienická stanice nerozhodnou písemně a odůvodněně jinak. Některé pohřební služby tuto možnost odmítají, v tom případě je vhodné využít služeb konkurence, která tělo obleče a připraví rakev k otevření.

Covid není specifikován jako vysoce nakažlivá nákaza (VNN) – jako je například ebola. Proto je možné nebožtíka vystavovat.

Kolik pohřební služby nyní obvykle stojí

Smuteční rozloučení a kremace cca 25 tisíc korun. Obřad v kostele a kremace cca 24 tisíc korun. Výkop hrobu cca 13 tisíc korun (zahrnuje výkop, zaházení, šalování, výzdobu látkou, misku na zeminu, kropítko a další).

Převozy (nyní často dálkové kvůli umírání ve vzdálených nemocnicích:) pohřební auto pro jednu rakev cca 87 korun za kilometr jízdy. Variantou podle ceníků pohřebních služeb může být také paušál pro prvních 25 km jízdy (například 715 korun) anebo po dohodě nižší cena za jeden kilometr (záleží na konkrétní pohřební službě).

Smuteční obřad je v době pandemie dvakrát smutný.
Stadion jako odkladiště těl? Nebylo k tomu daleko. Krematorium jede naplno

K tomu je třeba připočíst květinovou výzdobu dle přání pozůstalých a také cenu rakve. Nejlevnější rakev může stát cca 4000 korun, ceny nejdražších se mohou vyšplhat na vyšší desítky tisíc korun.

Pohřebné

Nárok na pohřebné ve výši 5000 korun náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte.  Pohřebné vyplácí Úřad práce v místě bydliště žadatele.

Pro vyplacení je třeba doložit občanský průkaz, úmrtní list, rodný list dítěte, fakturu za vypravení pohřbu a doklad o zaplacení souvisejících nákladů, a doklad o datu pohřbu – ty vydá pohřební ústav.

Kam se pozůstalí mohou obrátit o pomoc
Dlouhodobě se jim věnuje například organizace Cesta domů (www.cestadomu.cz).
Informace o záležitostech souvisejících s koncem života publikuje také na webu umírání.cz

Zdroj: ministerstvo vnitra, ministerstvo práce, umírání.cz, Asociace soukromých pohřebních služeb