V úvodu předseda Vlády Petr Fiala (ODS) odpověděl na otázku, zda považuje za normální, že hlava státu nepozvala na slavnostní předávání vyznamenání šéfku sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, senátora Miloše Vystrčila či předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského.

„Není to dobrá situace. Doufám, že nastala naposled. Jsem zastáncem myšlenky, že na takové slavnostní akce mají být pozváni všichni klíčoví ústavní činitelé a reprezentanti veřejných institucí. Dlouhodobě se to neděje a je to tématem každého 28. října. Řekl jsem panu prezidentovi, že takovýto postup nepovažuji za vhodný a vysvětlil jsem, jaké negativní to pro politickou kulturu a celkovou atmosféru v zemi má. Pan prezident mě ale ujistil, že pozval všechny členy vlády včetně ministra Lipavského.“

Legitimizace zpupnosti a zla?

Podle biochemika Jana Konvalinky ovšem převažují důvody, proč by se za daných podmínek významní státní představitelé akce účastnit neměli. „Je to legitimizace zpupnosti a zla. Chápu pragmatické důvody, které premiéra k tomu vedou, ale dlouhodobé škody jsou podle mne obrovské a těžko odstranitelné,“ řekl.

Český premiér Petr Fiala.
Ústavní činitelé budou letos při vyznamenání chybět již naposledy, věří Fiala

Legitimizuje premiér Fiala zlo? „Ne a každý by měl vážit svoje slova a posuzovat věci vcelku. Jako opoziční politik jsem dlouhá léta na Pražský hrad nechodil právě proto, že nebyl zván můj nástupce ve funkci rektora Masarykovy univerzity. Ale od chvíle, kdy jsem v ústavní funkci, považuji za důležité to, co jsem slíbil voličům, tedy že se budu snažit společnost spojovat a vytvářet takové prostředí, aby mezi klíčovými státními institucemi panovala v zásadních věcech shoda. Chápu, že někteří voliči se nedívají na moji účast na slavnostním aktu s pochopením, respektuji to, ale já to považuji za správné. Předseda vlády, bez ohledu na vztahy s prezidentem, má u takové události být, neboť je to svátek České republiky.“

Moderátorka se zeptala, zda se premiérovi při kontrasignaci vyznamenaných třásla u nějakého jména ruka. „Mně se ruka netřese, ale někdy to pero bylo hodně těžké, to netajím. Rozhodl jsem se však podepsat všechny prezidentovy návrhy, neboť je to jeho silná pravomoc, výběr oceněných osobností je na něm.“

Fiala by Mašíny vyznamenal

Mezi nimi je i Josef Mašín starší, avšak nikoliv jeho synové Josef a Ctirad. Vyznamenal by je Petr Fiala? „Pokládám bratry Mašíny za hrdiny, kteří se postavili komunistické totalitě se zbraní v ruce, což není úplně obvyklé, následovali příklad svého otce. Svou pozici jsem jasně deklaroval svou účastí při obnovení Mašínova statku.

Patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni, že bratři Mašínové sehráli velmi pozitivní roli a zaslouží si ocenění české společnosti.“ Uvedl dále, že Miloš Zeman k tomu má jiný postoj. „Jeho důvody jsou v téže rovině, v níž se vede historický spor o roli bratří Mašínů. Při posuzování historických událostí je ovšem třeba vycházet z dobového kontextu. Bylo krátce po válce, nastupovala brutální diktatura a oni volili adekvátní prostředky.“

Zdroj: Deník

Co všechno už zaznělo v unikátních debatách Deníku s premiérem Petrem Fialou? Články a videa najdete pohromadě ZDE

Pohled na bratry Mašínovy jsou opravdu protichůdné a společnost dělí. Kupříkladu prezidentský kandidát Petr Pavel uvedl, že by je nevyznamenal, neboť zavraždili neozbrojeného civilistu.

„Otázka nezní, zda mají dostat vyznamenání. Je třeba vést debatu o tom, zda a za jakých okolností považujeme za legitimní postavit se diktatuře i násilnou formou. Co je, či není akceptovatelné. Tyto otázky si musíme klást. Zatímco v boji proti fašismu je odpověď společnosti jednoznačně kladná, v případě boje proti komunismu z různých důvodů to tak nesporné není. To je důležité pro budoucnost, ne konkrétní medaile. Navíc mám obavu, že v posledních letech se hodnota vyznamenání ve vnímání veřejnosti snížila,“ míní Fiala.

Spor o minulost generála Pavla

Z podobného soudku jsou i otázky o minulosti generála Petra Pavla, který byl před revolucí předsedou ZO KSČ a účastníkem zpravodajského kurzu, o jehož náplň a poslání se vede spor.

Může být prezidentem České republiky muž s těmito otazníky? Je to 33 let po listopadu 1989 podstatné? „Je důležité, aby se tyto otazníky vyjasnily. Nepochybně platí, že kandidáti na prezidenta mají veřejnosti věrohodně vysvětlit svoji minulost. Pokud se to stane, mohou důvěru voličů získat. Tak jednoduché to je,“ sdělil Petr Fiala. Netají se tím, že ho mrzí, že je tady stále spousta lidí, kteří se se svou minulostí nevyrovnali. „Nevím, je-li to i pan generál Pavel. Je na něm, aby všechny nejasnosti objasnil, a jedině voliči posoudí, zda to učinil dostatečně.“

Český premiér Petr Fiala.
K dezinformátorům patří SPD a Okamura osobně, řekl Petr Fiala

Na dotaz, zda již známá fakta o Pavlově předlistopadové minulosti jsou pro Petra Fialu překážkou, nebo jestli je odčinil kariérou ve prospěch demokratické armády a NATO, odvětil: „Kariéra pana generála Pavla ve prospěch České republiky je jednoznačná a jeho působení ve strukturách NATO taktéž o něčem svědí. Opakovaně jsem ale říkal, že bych si přál, abychom neměli prezidentem člověka, který byl členem komunistické strany. My jsme se v koalici Spolu rozhodli, že budeme naslouchat hlasu našich voličů a oni zvažují tři osobnosti: generála Pavla, profesorku Nerudovou a senátora Fischera. Z různých důvodů tito lidé naplňují jejich představu o demokratickém prezidentovi a my to respektujeme. V tomto kontextu mají všichni tři naši podporu.“

Doplnil, že prezidentská volba je výrazně o osobnostech a jejich přesvědčivosti. Pravolevé dělení, které jinak funguje, v tomto hlasování nehraje podstatnou roli. „Dělící linie bude naopak demokratická politika, respekt k Ústavě ČR, postoj k populismu a extremismu. Všichni tři jmenovaní kandidáti naplňují naši představu o prezidentovi, který by byl dobrou hlavou státu.“

Zemanovo hodnocení si nechá na příští rok

V anketě Deníku se k otázce, zda byl Miloš Zeman dobrý prezident, vyjádřilo přes šestnáct tisíc lidí. A 74 procent odpovědělo, že ne. Jaký názor má Petr Fiala? „O názorech a postojích Miloše Zemana jsem se častokrát vyjadřoval kriticky, dokonce jsem o tom napsal několik textů. Vzhledem k tomu, že se nyní snažím společnost spojovat a pěstovat s panem prezidentem vztahy, které jsou ve prospěch České republiky, nepustím se teď do nějakého politologického rozboru.“

Přesto na naléhání moderátorky dodal, že Zemanovi vyčítal nerespektování ústavy nebo nekonzistenci politiky, když na začátku svého mandátu vyvěsil na Hradě vlajku EU, ale pak se jeho politika orientovala na Rusko a Čínu, což se ukázalo jako slepá ulička. „Jsem ale rád, že v poslední době máme společný pohled na zahraniční politiku, což je v kritické době důležité, ať už jde o Rusko, Ukrajinu i Izrael. To jsou pozitivní momenty,“ uzavřel Fiala s tím, že celkové hodnocení Zemanova prezidentství si nechá až na chvíli, kdy už v úřadu nebude. „Věřím, že ta část jeho politické dráhy, která je spojena s obdobím naší vlády, bude vnímána pozitivněji,“ dodal premiér Petr Fiala.