Podle simulace Centra pro modelování biologických a sociálních procesů (BISOP) se na prvním stupni ZŠ covid-19 šíří významně méně než na 2. stupni ZŠ. „ Potvrzuje se tím intuice, že menší děti mají méně intenzivních sociálních kontaktů a téměř nemění kolektiv ani učitele v průběhu výuky,“ píše se v jeho materiálu.

Maturanti ze Smíchovské střední průmyslové školy v Praze. Ilustrační snímek
Vláda odložila návrat studentů do lavic. Je to dobře, tvrdí školy

Výzkumníci došli k závěru, že pokud by se k současně přístupným ročníkům prezenční výuky navíc otevřela 3. až 5. třída, zvýšilo by se šíření covid-19 o třetinu proti stávajícímu stavu.

„Místo 20 procent nakažených by jich bylo cca 27procent. Proto by bylo bezpečnější otevřít školy pro první stupeň než pro žáky 9. tříd. Ideální by bylo poté zvolit rotační skupinovou výuku po týdnech. Vždy je ovšem nutné dodržovat přísná hygienická opatření, tedy roušky, dezinfekce a větrání.

Chránit pedagogy 

Studie BISOP přitom neodpovídá na otázku, kdy školy zpřístupnit, ale nastiňuje cestu, jak to v pravou chvíli udělat bezpečně. „Za současné situace by tak i drobné uvolnění mohlo mít za následek rychlé navýšení počtu nově nakažených. Naopak při výrazně zlepšené epidemické situaci by výsledky z výše uvedených simulací mohly pomoci při znovuotevírání škol způsobem, který by nemusel zvýšit riziko skokového nárůstu nově nakažených,“ píše se materiálu BISOP.

Zdroj: Michael Bauer pro Pedagogickou komoru

Nejvíc se nákaza šíří mezi žáky jedné třídy, takže je důležité, aby se děti z různých tříd mezi sebou co nejméně stýkaly. Daleko významnějšími přenašeči jsou učitelé, kteří mají na šíření infekce 17procebtní podíl. Jejich prioritní ochrana je tedy klíčem k úspěchu. Podle metodiky ministerstva školství by se mohli začít očkovat už od příštího pondělí, přednostně by přišli na řadu pedagogové starší 55 let, učitelé v závěrečných ročnících SŠ a ZŠ a poté kantoři na prvním stupni ZŠ.

Otevřené školky jsou riziko

Spolek Pedagogická komora představil výpočty, podle nichž covid-19 momentálně nabírá na síle právě v otevřených školách. Z matematického propočtu Michala Bauera, při němž vycházel z dat ministerstva zdravotnictví, vyplývá, že počet infikovaných dětí v MŠ a prvních dvou třídách ZŠ je aktuálně o 38 procent vyšší, než činí průměr ČR.

Zavřené školy, distanční výuka dětí.
Strasti domácí výuky: Děti tráví s učením víc času, rodiče trpí depresemi

Zároveň je nejvyšší za celou dobu epidemie. Přepočteno na 100 tisíc nově nakažených obyvatel v daných věkových kategoriích vypadal podíl podle věku k 21. únoru 2021 takto: 7,57 % (0-3 roky), 20,58 % (4-5 let), 22,47 % (6-7 let), 16,30 % (8-18 let), 20,40 % (19-64 let), 12,69 % (65 a více let).

„Aktuální situace v českých mateřských školách je opravdu velmi vážná. Jejich uzavření by určitě přispělo ke snížení mobility a tím i počtu nově nakažených nejen mezi dětmi a pracovníky mateřských škol, ale rovněž mezi jejich rodinami,“ míní prezident spolku Radek Sárközi.