Mladí rodiče často přijmou podřadnější práci, aby uživili rodinu nebo se pokusili dostudovat. „Roční propad příjmů zapříčiněný nedokončeným vysokoškolským vzděláním činí více jak 90 tisíc korun,“ uvedl ředitel Centra ekonomických analýz Aleš Rod.

Mnohdy jim proto podle něj nezbývají peníze na zaplacení kroužků nebo sportovního vybavení pro děti. Nemohou tedy rozvíjet své potomky tak, jak by si přáli. Část starostí přenášejí na prarodiče. Ti jim pomáhají s bydlením, hlídáním dětí nebo finančně. Pokud takovou možnost mladá rodina nemá, žije se jí podstatně hůře.

Právě mladí rodiče s nedostatkem peněz i zkušeností jsou jedni z těch, kterým pomáhá Respondeo. Je to neziskovka s certifikátem veřejně prospěšné organizace. Provází lidi ve Středočeském kraji situacemi, se kterými si sami nedokážou poradit. Každý rok pomůže zhruba patnácti stům klientů neutopit se ve svých potížích.

Své služby poskytuje neziskovka Respondeo bezplatně sociálně ohroženým a znevýhodněným rodinám s dětmi do 18 let. Ilustrační snímek
Mladí často nejsou na rodičovství zralí, říká sociální pracovnice

Mladí rodiče se do její péče nejčastěji dostanou prostřednictvím sociálky. Terénní sociální pracovnice Respondea je pak pravidelně navštěvují v jejich domácnostech a řeší s nimi jejich problémy. „Obvykle mají problémy vyjít každý měsíc s financemi, proto je důležité pomoci jim nastavit pravidla řádného fungování domácnosti a hospodaření s penězi. Cílem je, aby se klienti dokázali postavit na vlastní nohy a jejich děti mohly vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostřední vlastní rodiny,“ popsala vedoucí programů na pomoc rodinám s dětmi Irena Kešnerová.

Pokud oba rodiče nepracují, sociální pracovnice se je snaží k práci motivovat a pomáhají jim s hledáním zaměstnání, s napsáním životopisu. Obvykle mívají tipy na různá volná pracovní místa v regionu. Zároveň jim radí, jakou by v případě potřeby mohli získat finanční podporu a pomáhají jim vyplnit a podat žádosti o různé příspěvky – peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě či příspěvek na bydlení.

„U příspěvku na bydlení často nastává potíž. Rodiny mnohdy bydlí v nějakém nezkolaudovaném bytě či pokoji nebo nemají s majitelem nájemní smlouvu. Takže to je první, co s nimi řešíme. Rovněž je vždy třeba vyřešit problémy spojené s dluhy a exekucemi. Pokud například někdo z rodičů dluží na zdravotním pojištění, pomůžeme mu domluvit nějaký splátkový kalendář, aby vůbec mohla rodina o různé příspěvky žádat,“ popsala Kešnerová.

Pokud rodiče nezvládají péči o děti, sociální pracovnice Respondea jim pomáhají s nácvikem rodičovských kompetencí – od praktických pečujících úkonů až po výchovu.

Redakce Deníku.cz přichází se seriálem Neviditelní. Spojila v něm síly se stejnojmenným projektem, který se snaží upozornit na různé skupiny Čechů, propadávajících systémem veřejné pomoci, a zlepšit jejich situaci. Je jich 1,3 milionu a jsou pro systém zkrátka neviditelní. O podporu se nemohou či neumí přihlásit, nebo se prostě stydí.

Aby se rodina nerozpadla

Důsledky neviditelnosti nejsou jen finanční. Neplánované početí se promítá i do horších partnerských vztahů. Kvůli dětem totiž spolu mnohdy zůstanou páry, které by se jinak rozešly. „Rodičovství přináší obrovskou řadu změn, na kterou mladí často nejsou připravení. V kontrastu s bezdětnými vrstevníky to pociťují ještě intenzivněji. Téměř ze dne na den se jim změní život, přestanou se vídat s kamarády. Ztrácí volnost, neodpočinou si. To všechno vede k větší nespokojenosti,“ vylíčila psycholožka Kateřina Brikciová, spoluzakladatelka společnosti Dirivitu, jež se zaměřuje na osobní a týmový rozvoj.

Obranou proti takovým pocitům může podle ní být sdílení. Partneři by si měli spolu povídat, smát se, sdílet zážitky, nebo prostě jen být spolu, beze slov. „Díky těmto pozitivním vkladům na citové konto pak mohou lépe snášet stres a starosti,“ dodala Brikciová.

Iniciativa Neviditelní mladým rodinám radí, jak ušetřit. Třeba půjčováním věcí z pražské Library of Things, z brněnské Knihovny věcí, pomocí služeb jako Půjčím.to či SharyGo nebo skrze výměnné skupiny na Facebooku. Využít lze také pomoci potravinové nebo nábytkové banky. Pro děti z nízkopříjmových rodin také často fungují školní obědy či kroužky zdarma.

Ilustrační foto
Samoživitelé balancují na hranici chudoby. Jakýkoli výpadek má fatální následky

Firmy by pak podle Neviditelných mohly více nabízet pružnou pracovní dobu, home office, vzdělávací kurzy a nebo také hlídání dětí. Navrhují i změny v systému veřejné pomoci, například dostupnější půjčky pro mladé rodiče, usnadnění podmínek při studiu a dalším vzdělávání, dostupnější předškolní péče pro děti, zjednodušené cestování za prací a uznání nákladů za dopravu.

„Dá se říci, že mladé rodiny se tak trochu nešťastně dostávají do ještě většího stínu skupiny samoživitelů. Slova o nutnosti pomoci samoživitelům zaznívají z úst politiků velmi často. Mladé rodiny jsou tak trochu opomíjeny. I přesto, že se dle naší analýzy nejedná o příliš početnou skupinu, je potřeba na ni myslet. Správně zacílená malá pomoc může totiž přinést velké zlepšení,“ konstatoval Aleš Rod z Centra ekonomických analýz.

Sociální dávky pro mladé rodiny

Peněžitá pomoc v mateřství: Náleží rodičům, kteří pečují o novorozené miminko. Čerpá ji ten rodič, který zůstane s dítětem doma. Dávku vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení po dobu 28 týdnů, při narození dvou a více dětí 37 týdnů. Žadatel musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn.

Porodné: Žádat o tuto jednorázovou dávku mohou rodiny s nízkými příjmy, kterým se narodí první nebo druhé dítě. Rozhoduje čistý příjem a životní minimum celé rodiny.

Rodičovský příspěvek: Lze čerpat ode dne narození dítěte, nevznikne-li rodiči nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jinak jej lze začít dostávat po dočerpání této pomoci. Rodič, jenž pobírá rodičovský příspěvek, může pracovat a zvyšovat tak příjem rodiny. Tuto měsíční dávku vyplácí Úřad práce a není závislá na příjmu rodiny. Když rodič pracuje, může dítě svěřit zletilé osobě nebo využít předškolní zařízení. U dítěte mladšího dvou let však nesmí doba, kterou tam stráví, přesáhnout 92 hodin měsíčně. Dávku je možné pobírat až do vyčerpání celkové částky 300 tisíc korun, nejdéle však do čtyř let věku nejmladšího člena rodiny. V případě vícerčat se celková částka zvyšuje na 450 tisíc korun.

Přídavek na dítě: Nárok na něj má každé dítě v rodině, která má dohromady nižší příjem než 3,4násobek životního minima rodiny. Žádost o příspěvek podává vždy jen jeden rodič. Nárok na přídavek na dítě má i student do 26 let. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte a ve dvou výměrách podle druhu příjmů doložených rodinou.