„Zejména v současné době, kdy řadu domácností s nižšími příjmy trápí zdražování, jde o další důležitou formu pomoci. Jsem rád, že se pro letošní školní rok podařilo najít další peníze, abychom mohli pomoci ještě více dětem,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„S projektem máme výborné zkušenosti. Administrativně nás nezatěžuje. Nikoho nemusíme tipovat, všichni rodiče se o této možnosti dozvědí na úřadu práce, nám přicházejí jen seznamy podpořených dětí. Na nás je pak jen přeúčtování financí v rámci projektu,“ pochvaluje si ředitel Základní školy Matiční v Ostravě Vladimír Matuš. „Možnost chodit s ostatními na oběd dle našeho názoru posiluje sociální vztahy v kolektivu, přispívá k větší pohodě žáka a druhotně také k lepším výsledkům ve vzdělávání,“ vyjmenoval další přednosti.

O několik korun víc zaplatí rodiče školáků za oběd ve školních jídelnách. Pro početnější rodiny se tak roční náklady za stravování dětí mohou navýšit až o několik tisíc
Školní jídelny zdražují. Rodiny si za rok připlatí i několik tisíc

Zahraniční studie ukazují, jak obědy zdarma zlepšují výkon žáků ve škole, poskytnou jednou denně kvalitní teplé jídlo i chudým dětem a více je začlení do kolektivu. Problémem může být, že se mnohé rodiny stydí ozvat a označit své dítě za chudé. Některé školy ve světě to proto řeší tak, že poskytují obědy zdarma všem školákům.

Výhody obědů zdarma
Studie americké Syrakuské univerzity Nechte je jíst oběd: Dopad bezplatných jídel na Studentský výkon z roku 2017 zjistila, že po zavedení obědů zdarma pro všechny studenty na středních školách v New to pozitivně ovlivnilo například výkony v matematice a také se zvýšila účast na školních obědech. Mnohem více dětí tak mělo teplé zdravé jídlo alespoň jednou denně. Díky tomu, že obědy zdarma dostali všichni žáci, odpadly strach z nálepky „chudé dítě“ a také administrativa. Kritikům se nicméně nelíbilo plýtvání peněz za obědy pro děti z dobře situovaných rodin.

V časopise Journal of Health Economics z července 2022 zase vyšel odborný článek o tom, jak obědy zdarma výrazně sníží náklady domácností za nákupy jídla a naopak se zvýší zdravost stravy v dětském jídelníčku.

„Je pouze dobře, že se dané programy u nás realizují. Školy s nimi mají dobré zkušenosti,“ sdělil Deníku analytik Karel Gargulák z výzkumné společnosti PAQ Research, zaměřující se na sociální otázky vzdělávání. „Zároveň by bylo skvělé, kdyby se stravování zdarma stalo součástí financování škol obecně, pro všechny žáky, podobně jako ve Finsku,“ dodal.

Podle něj by tak odpadla administrativní zátěž a také nálepkování dotyčných žáků jako chudých. Případně navrhnul kompromis, že by obědy zdarma dostávaly všechny děti, na něž rodiče berou přídavky.

„Do projektu jsme zapojeni první rok. Domnívám se, že dětem může velmi pomoci. Zapojené žáky netipujeme my jako škola, ale dostáváme jména těch, které zařadil do projektu Úřad práce,“ řekla ředitelka základní školy v obci Vrdy nedaleko Čáslavi Jaroslava Polgárová. „Naší motivací ani nebyla zhoršující se ekonomická situace, ale spíš snaha poskytnout dětem veškeré možnosti, které jim škola může dát,“ dodala.

Dětí, kterým rodiče kvůli finanční situaci nezvládnou zaplatit školní obědy, v Česku přibývá.
Drahota doléhá i na děti. Roste zájem o školní obědy zdarma

Obědy zdarma poskytuje některým žákům i Základní a mateřská škola Mendelova v Karviné. Podle ředitelky Leony Mechúrové se jedná o rodiny sociálně znevýhodněné, zákonní zástupci jsou registrování na Úřadu práce a pobírají dávky hmotné nouze. „Děti vytipovávají třídní učitelé, kteří znají rodinné poměry a jsou s rodiči v úzkém kontaktu. S nimi pak sjednáváme, zda splňují podmínky a mají zájem o zapojení jejich dětí do projektu,“ popsala.

Projekt přináší i negativa 

S projektem Obědy do škol má své zkušenosti také ředitelka základní a mateřské školy Kořenského na pražském Smíchově Libuše Daňhelková. Ta upozornila i na některá negativa: „Každá organizace, která poskytuje takovouto pomoc, má svá pravidla a lhůty pro vyúčtování, což není úplně efektivní pro naši administrativu. Pomoc žákům nechceme odpírat, ale když pak vnímáme, jak s přidělenými prostředky rodina zachází, občas z toho nemíváme radost,“ sdělila s tím, že když jsou obědy zdarma, rodiny je často po dobu nemoci žáka neodhlásí a nevyzvednutá jídla propadají. Uvedla také, že školy by na sociální problémy dětí měly dostat více peněz na administrativu nebo na úvazky sociálních pedagogů.

Obědy do škol v číslech
Oproti loňským 929 se letos připojilo 1 204 školských zařízení, nejvíce za celou dobu fungování projektu. Rozpočet se zvýšil z původních 65 milionů na 137 milionů korun. Podpora je určena pro děti od 3 do 15 let. Do projektu se tak mohou zapojit kromě základních škol také například školky nebo víceletá gymnázia. Příjemci evropské dotace jsou krajské úřady, které přerozdělují prostředky přímo do zapojených školských zařízení. Každý rok jsou o projektu školy i samotné rodiny v hmotné nouzi informovány prostřednictvím krajů, MPSV a také kontaktních pracovišť úřadu práce.

Ve školním roce 2015/2016 dostalo obědy zdarma 521 dětí ze 77 škol, ve školním roce 2020/2021 bylo podpořeno již 10 738 dětí z 985 zapojených škol, ve školním roce 2021/2022 zdarma obědvalo 14 158 dětí z téměř tisícovky škol.