Investovat se bude především do větších a frekventovanějších nádraží, které se nacházejí na vytížených koridorech a kde se v budoucnu počítá s navýšení frekvencí pohybu vlaků. „Letošní prioritou je modernizace železničního spojení mezi Kladnem a Prahou, napojení letiště Václava Havla na železnici a také příprava vysokorychlostních tratí,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Rozkopaná metropole

Šéf resortu dopravy tak nastiňuje, kde cestující musí počítat v budoucnu s komplikacemi. Vůbec největší investicí by měla být modernizace nádraží Praha – Smíchov. Odhadované náklady zatím počítají s částkou přes čtyři miliardy korun. „Rekonstrukce se dočká nejen kolejiště, navržená je i nová konfigurace kolejových rozvětvení na obou koncích stanice, ale vznikne i nové nástupiště číslo čtyři, dojde i k prodloužení podchodů,“ upřesňuje mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Pokud vše půjde podle plánu, v roce 2027 by mělo nádraží být plně opravené.

V roce 2023 čekají řidiče změny.
Co přinese rok 2023 v dopravě? Změny budou na dálnicích, železnicích i na vodě

Proměnou by mělo projít Masarykovo nádraží v Praze. Počet kolejí by tu měl být rozšířen ze sedmi na devět, počítá se i s novými propojovacími vestibuly a přístupy na jednotlivá nástupiště. Správa železnic zakázku v hodnotě necelých 3,5 miliardy korun teprve chystá. „Předpokládaná realizace je v období 2023 až 2026,“ doplňuje Gavenda. Zásadní rekonstrukce se chystá i v Brně, a to ve stanici Brno-Královo Pole. Zde mimo jiné vzniknou nové nádražní budovy. Správa železnic tendr připravuje, realizace je proto v plánu až od příštího roku.

U nás nic

V Česku je však spousta nádražích, na která se ještě nedostalo. Třeba to rakovnické ve Středočeském kraji. I když jej Správa železnic označuje za významný železniční uzel v západní části středních Čech, prostředí tomu rozhodně neodpovídá. Místo moderních perónů tu jsou hliněné se štěrkem. „Nádraží je zastaralé, vůbec nevyhovuje potřebám jednadvacátého století. Nastupování do vlaků je obtížné, problém mají invalidé. I proto vlak tolik nevyužívají. Stačí se podívat do nedalekého Berouna, kde je nádraží moderní,“ kritizuje Rakovničan Vladimír Kvasnička.

Kýžené rekonstrukce, která by zahrnovala přestavbu kolejiště a zároveň nástupišť, či výstavbu cyklověže na uschování kol, se ale Rakovničané jen tak nedočkají. Původní termín zahájení byl duben loňského roku. Správa železnic však termín o rok posunula. Jak je ale patrné z oficiálních dokumentů, oprava začne nejdříve až v roce 2026. Důvod, proč došlo k posunutí termínu Správa železnic do uzávěrky nesdělila.

Poučení z loňska

Letos musí cestující kvůli rekonstrukcím některých traťových úseků počítat s omezeními a časovými prodlevami. Třeba v úseku mezi Čelákovicemi a Mstěticemi, Kladno–Praha či Beroun–Karlštejn (Středočeský kraj). Stejně tak do zhruba poloviny roku by měly stále trvat výluky mezi Ústím a Brandýsem nad Orlicí.

Kvůli zpožděním a plánování výluk čelí Správa železnic a dopravci kritice cestujících
Místo sedmi let "jen" 2,5 roku. Správa železnic hájí abnormální zpoždění vlaků

I přesto šéf resortu dopravy věří, že komplikace a více než tříhodinová zpoždění, která byla nedílnou součástí cestování i minulé léto, se již nebudou opakovat. Nově budou mít cestující možnost si ověřit, zda vlakové spoje jezdí na čas. „Vždy na začátku měsíce budeme zveřejňovat údaje o průchodnosti železniční sítě. Vše bude k dispozici a stránkách ministerstva,“ dodává Kupka.

Největší akce letošního roku na železnici:

Modernizace úseku Kladno – Kladno-Ostrovec
Modernizaci trati v úseku mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec včetně rekonstrukce kolejiště a výpravní budovy ve stanici Kladno. Úsek bude zdvoukolejněn a elektrizován. Vznikne nový přestupní uzel na městskou dopravu v zastávce Kladno město.

V roce 2023 se rozběhnou hlavní stavební práce, hotovo bude na konci roku 2024. Vysoutěžená cena je 3,69 miliardy korun.

Modernizace úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště
Modernizace stávající stanice Praha-Bubny na čtyřkolejnou s jedním ostrovním a dvěma bočními nástupišti, napojenými na níže položené vstupní vestibuly. Zdvoukolejnění přilehlého traťového úseku v celkové délce 1,3 km, zřízení zastávky Praha-Výstaviště a elektrifikace celého úseku v návaznosti na modernizaci trati ve směru Praha-Ruzyně.

Realizace v letech 2023–2025, vysoutěžená cena 3,8 miliardy korun.

Optimalizace úseku Mstětice–Čelákovice
Naplno se rozběhne v roce 2023, řeší poslední dosud nerekonstruovaný úsek vytížené příměstské trati z Prahy do Lysé nad Labem. V rámci rekonstrukce železniční infrastruktury dojde k výstavbě nových nástupišť ve stanici Mstětice. Součástí řešení jsou dvě přeložky trati v Čelákovicích a Mstěticích, které spolu s novým technologickým zařízením zvýší kapacitu trati a zkrátí jízdní doby dálkových i příměstských spojů.

Realizace v letech 2022–2025, vysoutěžená cena 2,17 miliardy korun.

Elektrizace a zdvoukolejnění trati Střelice – Zastávka u Brna
Navazuje na už dokončenou první etapu stavby mezi Brnem a Střelicemi, součástí je mimo jiné vybudování druhé traťové koleje až do Zastávky u Brna. V roce 2023 výstavba druhé koleje, pouze s krátkodobými výlukami. V roce 2024 pak v nepřetržité výluce práce na železničním svršku, nástupištích, trakčním vedení a sdělovacím a zabezpečovacím zařízením.

Realizace v letech 2022–2024, vysoutěžená cena 2,9 miliardy korun.

Rekonstrukce výpravní budovy Karviná hlavní nádraží
Rekonstrukce centrální a severní části nádražní budovy. Přízemí bude částečně otevřeno směrem k přestupnímu autobusovému terminálu, zřídí se stání pro kola a dobíjecí stojany pro elektroauta. V centrálním prostoru haly rekonstrukce veřejných toalet a zpřístupnění ochozu pomocí výtahu, na ochozu budou připraveny prostory pro komerční využití.

Realizace 2022–2023, vysoutěžená cena 30,7 milionů korun.

Pro rok 2023 se předpokládá vypsání tendrů (popř. uzavření probíhajících) a zahájení dalších významných investic:


Modernizace stanice Praha-Smíchov
Celková rekonstrukce železniční stanice Praha-Smíchov v úseku od konce mostu přes Vltavu pod Vyšehradem po krajní výhybku berounské části stanice. Rekonstrukce železničního svršku a spodku, nástupišť, podchodů a všech technologických provozních souborů a stavebních objektů. Navržena je nová konfigurace kolejových rozvětvení na obou koncích stanice, přidání nástupiště č. 4, prodloužení podchodů a přepojení trati Praha-Smíchov – Hostivice z obvodu společného nádraží do obvodu osobního nádraží.

Předpokládaná realizace 2023–2027, odhadované celkové náklady 4,1 miliardy korun.

Modernizace stanice Praha Masarykovo nádraží
Komplexní modernizace stanice, zahrnující rozšíření stávajícího počtu kolejí ze sedmi na devět, vybudování nového vestibulu ve formě zastřešení propojující prostor ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště, vybudování kolejí pro provozní ošetření souprav v lokalitě Hrabovka.

Předpokládaná realizace 2023–2026, odhadované celkové náklady 3,45 miliardy korun.

Zdvoukolejnění úseku Branický most – Praha-Krč – Spořilov
Předmětem stavby je zejména položení druhé traťové koleje v traťovém úseku od odbočky Tunel do stanice Praha-Krč na existujícím zemním tělese a mostech, zřízení odbočky Spořilov. V zastávce Praha-Kačerov vybudování ostrovního nástupiště o délce 220 m, které nahradí stávající vnější nástupiště.

Předpokládaná realizace 2023–2024, odhadované celkové náklady 2,7 miliardy korun.

Optimalizace úseku Karlštejn–Beroun
Optimalizace úseku třetího koridoru, která zahrnuje rekonstrukci zastávky Srbsko, mezistaničního úseku i řešení prostoru zasaženého skalním řícením u obce Tetín. Součástí je také vybudování nové odbočky Lom, která se bude nacházet přibližně v polovině mezistaničního úseku.

Předpokládaná realizace 2023–2026, odhadované celkové náklady 1,65 miliardy korun.

Rekonstrukce úseku Kyjice–Chomutov
Rekonstrukce 8 km trati pro zajištění zkrácení jízdních dob vlaků a času potřebného pro jejich křižování. Přinese zejména zvýšení traťové rychlosti a současně bezpečnosti provozu, a také dosažení vyšší třídy zatížení.

Předpokládaná realizace 2023–2025, odhadované celkové náklady 1,5 miliardy korun.

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů ve stanici Lovosice
Rekonstrukce nástupišť na výšku 550 mm nad temenem kolejnice, zajištění bezbariérového přístupu a řešení nového zastřešení nástupišť. Součástí stavby je prodloužení podchodu na druhou stranu kolejiště do Máchovy ulice.

Předpokládaná realizace 2023, odhadované celkové náklady 377 milionů korun.

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště ve stanici Kolín
Náhrada stávajícího technologického podchodu novým podchodem pro zajištění bezbariérové přístupnosti nástupišť, podchod bude prodloužen až do Starokolínské ulice. Každé nástupiště bude s podchodem propojeno jedním výtahem a jedním schodišťovým ramenem. Úpravy nástupišť a jejich zastřešení, nový orientační a informační systém v celé stanici.

Předpokládaná realizace 2023–2025, odhadované celkové náklady 465 milionů korun.

Náhrada přejezdu P6532 na trati Přerov–Olomouc
Náhrada stávajícího železničního přejezdu v Holické ulici v Olomouci novým nadjezdem, situovaným severně od současného přejezdu.

Předpokládaná realizace 2023–2025, odhadované celkové náklady 359 milionů korun.

Další stavby
V roce 2023 dále poběží rozsáhlá modernizace pardubického železničního uzlu s celkovými předpokládanými náklady 6,3 miliardy korun. Zde bude kompletně hotovo v roce 2024.

Pokračovat bude také rekonstrukce objektu výpravní budovy v Pardubicích, stejně jako renovace dalších velkých památkově chráněných budov v Českých Budějovicích, Plzni, Teplicích nebo na pražském hlavním nádraží. V různých fázích rozpracovanosti je v současné době rekonstrukce 68 nádražních budov.

Rekonstrukce nebo opravy více než 130 dalších objektů Správa železnic pro nadcházející období připravuje, například na nádražích v Chebu, Lovosicích, Klatovech, Českých Velenicích, Svitavách, Letohradě, Čáslavi nebo Hlinsku v Čechách.

Zdroj: Správa železnic