Ženy, jimž byl starobní důchod přiznán před 1. lednem letošního roku, se o přiznání nároku na výchovné nijak nemusí starat. Všichni ostatní zájemci si o ně však musí sami zažádat. Tedy jak ženy, jež do důchodu teprve půjdou, tak i muži, pokud se oni převážně starali o většinu výchovy svého potomka.

Za každé vychované dítě mohou senioři dostat k přiznanému starobnímu důchodu dalších 500 korun měsíčně navíc
Výchovné pro důchodce: U střídavé péče hrozí spory

Pokud tak neučiní, mohou o nárok na tyto peníze dokonce nenávratně přijít. Kolik lidí si již o peníze tímto způsobem zažádalo, zatím ale úředníci nevědí. „Počty podaných samostatných žádostí o výchovné plánujeme sledovat pololetně. Údaje za období od 1. září do konce roku budeme mít pravděpodobně k dispozici až koncem ledna,“ vysvětlila Drmolová. Právě od začátku září si totiž lidé mohli o přiznání výchovného žádat. 

Na peníze mohou mít nárok i muži 

Většině žen výchovné poprvé přijde na účet nebo složenkou společně s lednovou splátkou důchodu. Pouze ženy, jež pobírají starobní důchod transformovaný z důchodu invalidního, jej dostanou až koncem ledna. Zákon, který také jim výchovné zajistí, totiž ve Sbírce zákonů vyšel až 28. prosince, když už měli úředníci lednové částky důchodů včetně valorizace a výchovného spočítané. „Proto bude výchovné těmto ženám zpočátku vyplaceno formou samostatného doplatku,“ slíbila Drmolová.

Od nového roku se změní důchody a sociální dávky. Ilustrační snímek
Přehledný seznam: Jak se od nového roku změní důchody a sociální dávky

Za výchovu dítěte náleží nárok na výchovné pouze jednomu z rodičů, obvykle ženě. Není však vyloučeno, že některé potomky vychovával převážně muž, který by tak mohl mít na tyto peníze nárok. V případě, že se pár mezitím rozvedl, dají se očekávat spory o to, kdo si bude odměnu nárokovat. Zatím žádný takový případ ovšem nenastal. Případné spory o to, který z rodičů se o dítě staral více, by měly řešit okresní správy sociálního zabezpečení. Kompetenci k tomu mají teprve od 1. ledna. „Nelze proto určit, v kolika případech bude toto sporné řízení vedeno,“ dodala mluvčí.

Co je výchovné a jak jej získat:

- Jde o částku 500 korun za každé vychované dítě pro jednoho z jeho rodičů.

- Obvykle jej dostanou matky, protože se o děti starají právě ony.

- Dosavadní důchodkyně je dostanou automaticky, ty nové stejně jako muži si o ně budou muset zažádat u okresní správy sociálního zabezpečení při podání žádosti o důchod.

- Musí přitom doložit čestné prohlášení, že právě oni zajišťovali výchovu dítěte v největším rozsahu.

- Případné spory, kdo se o dítě staral více, bude řešit okresní správa sociálního zabezpečení.

- Pokud zemře rodič, jenž pobíral výchovné, nebude na tyto peníze mít již nárok ani ten druhý, stále žijící.

- Kdo si o výchovné v žádosti o přiznání starobního důchodu nezažádá, již na něj nikdy nebude mít nárok.

- Také na výchovné se bude vztahovat valorizace kvůli inflaci.

- Pokud někdo získá výchovné neoprávněně, mohou mu být peníze odebrány a hrozí mu pokuta či trestní stíhání za podvod.