Pro vytvoření užšího výběru kandidátů na nové ústavní soudce oslovil prezident Petr Pavel 23 institucí, mezi nimi například Nejvyšší soud, Soudcovskou unii, Unii podnikových právníků, Notářskou komoru a právnické fakulty, které by měly předložit své návrhy.

Ty následně posoudí sedmičlenný poradní panel, který ustavil sám Pavel v čele s ústavním právníkem Janem Kyselou.

Prezident Petr Pavel
Na důchody se sáhlo, platy politiků rostou. Petr Pavel: Nešťastné rozhodnutí

Petr Pavel takový proces považuje za transparentní. Podle něj se nevzdává části prezidentských pravomocí, jak je mu například ze strany bývalého prezidenta Václava Klause vytýkáno.

„Oslovil jsem tým lidí, kteří jsou pro mě - a věřím, že i pro mnoho dalších - zárukou nejenom odborné, ale i lidské integrity, aby byli mým poradním týmem při výběru kandidátů,“ konstatoval prezident. Podle něj bude diskuze o nových kandidátech otevřená a veřejnost s ní bude průběžně seznamována.

Celý záznam živé debaty s Petrem Pavlem si můžete pustit zde:

Zdroj: Deník

Všechny kandidáty bude vedle hlavy státu schvalovat i Senát. „Celý proces bude transparentní, naprosto v souladu s ústavou. Soudci budou jmenovaní prezidentem tak, jak mají být,“ dodal Petr Pavel v živé debatě.

Marek Benda ústavním soudcem?

V minulých dnech vyvolala živou diskuzi informace, že by se novým ústavním soudcem mohl stát úřadující poslanec za ODS Marek Benda, který je původně vystudovaným právníkem.

Poslancem je ale už poslední tři dekády, a u jeho případného návrhu se proto objevují výtky, že zákonodárce nemá zkušenosti s aktuální soudní praxí. Debatuje se také nad tím, zda vůbec aktivní politik může být členem Ústavního soudu a jestli to nejde proti principům klasického modelu dělby moci v demokratickém státě, kdy je soudcovská moc oddělena od státu.

Prezident Petr Pavel
U spalovacích motorů si neřežme větev pod zadkem, řekl prezident Petr Pavel

Podle prezidenta Petra Pavla je přijatelné, aby v Ústavním soudu zasedali politici. „Právě proto, že Ústavní soud řeší případy na pomezí práva a politiky, měli by v něm být zastoupeni lidé, kteří jsou znalí politiky v kombinaci s právem. Nevylučuji to, Ústavnímu soudu to může spíše prospět než uškodit,“ prohlásil.

Sdělil, že na názoru panuje shoda mezi řadou ústavních právníků.