Pryč z kopce
Jestliže se pohybujete ve volné přírodě a žene se bouřka, snažte se co nejrychleji najít bezpečný úkryt. Pokud se nacházíte na kopci, sejděte dolů. Když to není reálné, nebo se nacházíte na holých pláních, zastavte. Bouřku přečkejte v podřepu s nohama a rukama co nejblíže u sebe. Pokud udeří poblíž blesk, dokáže se šířit zemí i po jejím povrchu. S nohama u sebe tak eliminujete zásah.

I les je úkryt
Zatímco stoupnout si při bouřce pod osamělý strom není bezpečným řešením, v samotném lese už je situace příznivější. Ovšem musí se jednat o hustý les, vy se pak musíte nacházet v nízkém porostu, v údolí. V lese však není vhodné schovávat se ve starých a rozpadajících se hájenkách či jiných objektech. „V bezpečí nejsme ani ve stavení s porušenou statikou - například zpustlé polorozpadlé objekty, kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení,“ upozornil Hasičský záchranný sbor České republiky. Pozor na silný vítr, který bouřky téměř vždy doprovází. I padající větve mohou způsobit velmi vážná zranění.

Schovat deštník
Při bouřce je vhodné odložit veškeré kovové předměty, mohou totiž fungovat jako hromosvod. Stejně tak je vhodné se vyvarovat telefonování. Odborníci doporučují odložit i deštník.

Bezpečí v autě
Pokud cestujete v autě a dostihne vás bouřka, můžete být relativně v klidu. Auto se chová do jisté míry jako Faradayova klec. Po kovové konstrukci sklouzne elektrický výboj do země. Jenže kvůli spoustě elektroniky v automobilech může napětí doputovat až dovnitř vozu. Proto by posádka měla dodržet několik zásadních rad. Tou první je zastavit na nevyvýšeném místě. Dále je vhodné nedotýkat se kovových předmětů, a to včetně mobilního telefonu. Ten je vhodné odpojit od nabíječky.

I takové kroupy s sebou mohou přinést silné bouřky:

Kroupy v Drahonicích. | Video: Lucie Kotrbová

Sesedněte z kola
Jakmile na své cyklotúře uslyšíte hrom, zbystřete. Nejprve zkuste odhadnout, jak daleko bouřka je – stačí spočítat sekundy mezi bleskem a hromem a následně vše vydělit třemi. Tím se získá přibližná vzdálenost bouřky. Pokud vám zbývá dost času, najděte bezpečný úkryt. Opět platí, že osamělý strom není ideálním místem. Jestliže je bouřka příliš blízko, sesedněte z kola a raději jej odložte dál od sebe. Na nejníže položeném místě si sedněte do podřepu s nohama a rukama blízko u sebe.

Blesky sledujte dál od oken
Pokud se člověk nachází uvnitř budovy, nemusí nic složitého vymýšlet. Stačí zůstat v objektu, nevycházet ven a zdržovat se dál od oken. Stejně tak je vhodné držet se dál od vodovodu, elektrických spotřebičů. Zkrátka raději dál od všeho, co velmi dobře vodí elektrický proud.

Odpojte spotřebiče
Ještě před příchodem bouřky nebo pokud opouštíte dům či byt na delší čas, je vhodné odpojit elektrospotřebiče ze zásuvky. Neméně důležité je odpojit televizi od anténních kabelů. Vyvarujete se tak případných škod. Blesk totiž nemusí udeřit napřímo do budovy, škody napáchají údery v okruhu i několika kilometrů. Přepětí v síti elektrospotřebiče zničí. Ne všechna zařízení je ale možné odpojit. V takovém případě odborníci doporučují instalovat přepěťovou ochranu.

Vše uklidit
Bouřky často doprovází silný vítr, popřípadě krupobití. Ještě před jejich příchodem je nutné volně položené předměty uklidit do bezpečných prostor. Mohou totiž napáchat škody nebo někoho vážně zranit. Jestliže vlastníte garáž, nebo máte možnost parkování pod střechou, využijte ji. Kroupy mohou poničit vůz.

Pryč z vody
Před blížící se bouřkou vylezte z vody v bazénu, koupališti či třeba rybníku a rozhodně do ní při bouřce nelezte. Voda je totiž výborný vodič elektrické energie. Ovšem pozor. Neplatí to jen pro venkovní koupání. Odborníci nedoporučují se při bouřce ani sprchovat či koupat ve vaně.

Když dojde k zásahu bleskem
I přes všechna opatření může dojít k zásahu člověka bleskem. V takovém případě se postupuje jako při zásahu elektrickým proudem. „Jestliže je postižený v bezvědomí a nedýchá, jedná se o zástavu oběhu a je potřeba neprodleně zavolat záchranku a zahájit resuscitaci nepřímou masáží srdce a následným prodýcháváním v poměru třicet kompresí hrudníku a dva vdechy,“ upřesnil lékař z Fakultní nemocnice v Brně Martin Doleček.

Supercelární bouře na Mělnicku info Zdroj: Deník/Alena Hedvíková Supercelární bouře na Mělnicku

Supercela je zvláštní typ bouřky tvořený jedinou mohutnou konvektivní buňkou, tedy systémem stoupajících a klesajících teplých a studených proudů v uzavřené smyčce.

Často ji doprovází ničivé prvky bouří jako jsou kroupy větší než dva centimetry, silný vítr nad 90 kilometrů v hodině a dokonce i tornáda. Oproti běžným bouřím má delší životnost, většinou dvě až čtyři hodiny.

Co radí hasiči:

● Pokud se v době bouřky nacházíme venku, snažme se schovat. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžeme schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.

● Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejme o zeď či skalní stěnu během bouřky nezůstávejme na kopcích a holých pláních.

● Překvapí-li nás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujme dál v chůzi a nezůstávejme ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejme.

● Velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování.

● Za bouřky venku nepřenášejme kovové předměty – fungují jako hromosvod.

● Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 sekund mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňme až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 sekund mezi hřměním a bleskem).

● Při budování tábořiště je dobré také brát v potaz i nebezpečí úderu blesku – tzn. nestavět stany na holém vyvýšeném místě, v bezprostřední blízkosti stožárů či osamoceně stojících stromů, nevést mezi stany kovové dráty apod. 

Zdroj: HZS