Pan Milan je klientem terénních sociálních služeb SOS dětských vesniček, které mu pomáhají vyřešit problémy tak, aby se k němu děti časem mohly vrátit. Jenže kvůli pandemii jsou veškerá dětská zařízení bez povolených návštěv. A jejich malí klienti i rodičové teskní.   

 „Nejmenší děti poškozuje už samo umístění do ústavního zařízení. Pokud je jim navíc na několik měsíců znemožněn kontakt s rodiči, hrozí, že citová vazba k rodiči bude vážně narušena,” upozorňuje ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. Velká část dětí se přitom z kojeneckého ústavu po nějaké době vrací do rodiny zpět.

Štastná rodina Křičenských.
Nenarozená Maruška a její bráškové přišli o tatínka. Ve 44 letech podlehl covidu

 Nevyžádaná odluka rodičů od dětí trvá v některých případech už měsíce, odborníci varují, že tak silné narušení citových vazeb může mít následky. Zejména v úplně raném věku, ve kterém jsou i děti pana Milana. Na jejich výchovu zůstal sám, jen s pomocí babičky. Miluje je, chce je vychovávat a odloučení nese těžce.

„Jednou v létě, když jsem byl v práci, babička děti neuhlídala a ty se vážně zranily,” popisuje důvody, které vedly k odebrání dětí. Než soud rozhodne, zda došlo k zanedbání péče, pobývají děti v kojeneckém ústavu. „Tam jsem je pravidelně navštěvoval, než došlo na podzim ke zhoršení epidemické situace,” vypráví. K návštěvám byl potřeba negativní test, který v té době byl ještě zpoplatněný. Pro Milana to byla finanční zátěž, kterou nemohl podstoupit. „Přišel jsem kvůli pandemii o práci v gastronomii a neměl jsem peníze,” připouští.

Co jsou SOS dětské vesničky?
Nezisková organizace v Česku působí od roku 1969. Poskytuje několik typů služeb. Terénní sociální službu, která pomáhá rodičům řešit krize, které by mohly vést k odebrání dětí. Provozuje krizová centra SOS Sluníčko v Praze a Karlových Varech, kde poskytují dětem péči 24 hodin denně. Organizace provozuje službu SOS Přístav, zaměřenou na pěstounskou péči. Mladým lidem, kteří ústavní péčí prošli SOS vesničky nabízí podporu v podobě domova na půl cesty SOS Kotva.

Podobně jsou na tom ale i desítky dalších rodičů, kteří jsou stejně jako Milan klienty sociální terénních služeb SOS vesniček nebo mají děti umístěné v dalších podobných zařízeních.

Šikana. Ilustrační snímek
Šikana se zavřením škol nezmizela. Distanční výuka narušila vztahy ve třídě

„Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo k 1. březnu pokyn, v němž je řečeno, že v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc je nutné návštěvy rodičů nahradit telefonickým nebo jiným distančním kontaktem. Z toho vyplývá téměř úplný zákaz návštěv v našich krizových centrech SOS Sluníčko, ale třeba také v Klokáncích,“ vysvětluje ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. Samy SOS vesničky s postupem ministerstva nesouhlasí. Upozorňují na ničení citových vazeb dětí k blízkým osobám.

Jednoduché řešení

„Omezit návštěvy je určitě mnohem jednodušší, než hledat cesty, jak ty návštěvy bezpečně umožnit. Ono to ale samozřejmě jde a my to už řadu měsíců děláme,“ kritizuje rozhodnutí MPSV ředitelka. Domovy  mohou zajistit asistovaná setkání, kde budou pracovníci dohlížet na dodržování opatření, nošení respirátorů a desinfekci. “Řešením by mohlo být testování rodičů přímo v zařízení před realizací návštěvy, pokud bychom od státu dostali potřebné vybavení,” říká mluvčí organizace Michaela Poláková.

Natáčení filmu Nabarvené ptáče v roce 2017.
Hrdina Nabarveného ptáčete boduje. Kotlárovi dostávají spoustu milých vzkazů

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí vycházejí nynější zákazy z pravidel uplatňovaných v nouzovém stavu. Jakmile tento stav pomine, bude ministerstvo požadovat návrat k normálu. „Jsme si vědomi toho, jak náročné je pro děti i rodiče vzájemné odloučení a v době, kdy byly kontakty možné, jsme proto podporovali jejich realizaci, i když to bylo pro mnohá ústavní zařízení nebo pěstouny náročné, např. z důvodu obavy přenosu nákazy. Nynější stav vnímáme jako časově omezený dobou trvání vládního usnesené, pokud by měl trvat delší dobu, bude zvážen návrh na jejich zmírnění,“ slíbilo včera ministerstvo na dotaz Deníku.