BOŽENA ŠOPEJSTALOVÁ
Rokycany – K předposlednímu jednání před říjnovými volbami se dnes sejdou rokycanští zastupitelé. Jejich rokování v Trianě zahájí 15. hodina a na pořad by se mělo dostat více než dvacet materiálů.
Představitelé města budou například na odstranění škod po povodni schvalovat poskytnutí finančního daru Frýdlantu, a to ve výši 100 000 korun. Na programu budou i změny rozpočtu - přijetí neinvestiční dotace z krajského úřadu na podporu informačních center ve výši 20 tisíc korun či přijetí neinvestiční dotace ministerstva kultury na podporu regionálních kulturních tradic ve výši 30 000 Kč a do třetice přijetí neinvestiční dotace z krajského úřadu na Projekt prevence kriminality ve výši 49 500 korun. O částku 5 700 tisíc korun by se měla navyšovat také dotace od ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu příspěvku na péči v roce 2010.
Kromě toho se zastupitelé budou zabývat návrhem na přijetí obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí. Projednávat se bude i nová vyhláška o zákazu kouření, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a užívání zařízení na dětských hřištích a sportovištích. Poslední z posuzovaných vyhlášek se týká zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a vše už posvětili nedávno radní.
Zastupitelé se také vyjádří k návrhu na udělení ocenění významným osobám města za rok 2010.