„Oproti předpokladu jsme okruhy vrátili do normálního provozu ve čtvrtek večer, tedy vzhledem k původně zamýšlenému včerejšku s malým předstihem. Zatím systém drží,“ informoval starosta Jiří Pražský.

Skoro třítýdenní anabáze s rozvážkou vody cisternami (ovšem s různými přestávkami) by tím měla být zažehnaná.

Pouze na jednom místě, v Chaloupkách, bude pro  jeden objekt ještě přistavená pojízdná nádrž s vodou. Oprava přípojky by se tam měla uskutečnit přes ví- kend či hned po neděli.