Tento nárůst se dal podle zástupce ředitelky Jana Korandy v toto období očekávat. „Přicházejí se zaregistrovat absolventi škol. Předpokládáme, že se jejich počet během září ještě zvýší. Mnozí z nich si ale naopak v tomto měsíci práci najdou,“ uvedl.

Někteří čerství maturanti jsou situací na trhu práce rozčarovaní. „Ukončila jsem studium na plzeňském gymnáziu a na vysokou mě nevzali. To bylo první zklamání. Celé léto jsem si intenzivně sháněla práci, která by alespoň trochu odpovídala mým požadavkům. Nakonec jsem z nich musela hodně slevit a jít prodávat,“ vyprávěla Kateřina Šípová, která nechtěla být na úřadě práce kvůli penězům. „Vydělám si určitě víc a zaměstnání bych si stejně musela shánět hlavně sama,“ dodala.

V srpnu do evidence nezaměstnaných přibylo 179 lidí a 134 jich bylo vyřazeno. Někteří z nich nastoupili do práce díky pomoci úřadu. „Čtrnáct uchazečů jsme umístili na veřejně prospěšné práce a další čtyři na společensky účelná místa,“ sdělil Koranda.

V současné době pracuje na Rokycansku 1350 cizinců. Nejčastěji se jedná o Ukrajince, Vietnamce, Slováky a Mongoly. „Kdyby všichni odešli, bylo by v ideálním případě volných míst dostatek. Záleží ale samozřejmě na vzdělání, struktuře dovedností, zdravotním stavu a také dopravní dosažitelnosti,“ uvedl Koranda. Nezaměstnaní mohli v srpnu vybírat ze 373 nabídek v okrese Rokycany.