Předávání vysvědčení je akt, kterým za pár dnů projdou všichni školáci. Den jeho převzetí se však i v rámci Rokycanska různí.

Největší devítiletka ZŠ Jižní předměstí končí až na jednu výjimku v pátek. „Deváťáci si pro vysvědčení půjdou v pondělí. Jednak jsou až do pátku na výletě a kromě toho si glejt o prospěchu převezmou při slavnostním vyřazení v obřadní síni radnice," informoval ředitel Bohumil Nosek.

Podobně obřadem týž den projdou i deváťáci ze ZŠ TGM. „Jinak všichni končíme klasicky třicátého, tedy v úterý, každý ročník zvlášť ve své třídě," informovala ředitelka Alena Halířová.

Kluci a děvčata z devítiletky v ulici Míru si odnesou vysvědčení v pátek. Slavnostnější loučení, jehož se zúčastní i představitelé města, čeká deváťáky. „Na pondělí a úterý jsem vyhlásila ředitelské volno. Učitelé ale budou normálně v zaměstnání. V rámci orga-nizačních opatření, které si vy- žaduje umístění školky v budově, budeme stěhovat zaříze-ní a vytvářet prostor pro další třídu," sdělila ředitelka Hana Šlégrová. V ZŠ praktické a speciální, v Čechově ulici, završí školní rok v úterý 30. 6.

Ve strašické devítiletce vysvědčení rozdají třicátého. Jinak na tom ale budou deváťáci. „V pondělí devětadvacátého je pro ně od šestnácti hodin v obřadní síni obecního úřadu naplánované slavnostní vyřazení. Na páteční odpoledne ještě kluci a děvčata připravují pro spolužáky z ostatních tříd a rodiče akademii," sdělila ředitelka Eva Válková.

V Mýtě jsme se od učitelky Martiny Kasíkové dozvěděli, že se se žáky rozloučí v úterý. V programu je také slavnostní zakončení. To absolvují dohro- mady nejprve třídy prvního a pak druhého stupně.

Děvčata a kluci navštěvující Základní školu v Břasích završí školní rok tento pátek. Ovšem s výjimkou deváťáků. Pro ty je nachystané rozloučení v sále Prokopcovny už ve čtvrtek odpoledne. „Slavnostní vyřazení začne v sedmnáct hodin a bude spojené s krátkým programem, který naši nejstarší připravili spolu se svou třídní učitelkou," sdělila ředitelka ZŠ Jaroslava Au-brechtová.

Všichni Osečtí končí také už v pátek. Pro deváťáky je pak na 10. hodinu nachystané slavnostní vyřazení v obřadní síni obecního úřadu. Na pondělí a úterý je pak vzhledem ke stavebním pracím, které ve škole začínají, vyhlášené ředitelské volno. K dalšímu přehledu se vrátíme.