V zámeckém parku se vyjímala opravdu pěkně, ale stalo se, co se stát nemělo. Rostlina se dostala do volné přírody. Bolševník velkolepý se od této doby šíří a vytlačuje naše domácí rostliny. Jeden čas s ním bojovala dokonce i speciálně upravená armádní vozidla. Byly použity tuny chemických prostředků. Přesto bolševník postupuje krajinou dál a dál. A navštívil už i nás.

Problematika invazních rostlin se začíná velmi dotýkat i správního obvodu naší obce. Ve vlastním zájmu by měli všichni bránit jakémukoliv šíření těchto rostlin. Bohužel, především současný způsob údržby silničních příkopů hlavně u silnic III. třídy v době vegetace, je velmi nedostatečný. Zarostlé příkopy, kdy se poseká jen krajnice, jsou pro výskyt bolševníku dobrým útočištěm. Absence opakovaného a úplného posekání silničních příkopů v průběhu roku jeho šíření významně podporuje. Pokud se příkop zcela poseká až na podzim, dojde k tomu, že mechanismus sekačky SÚS pouze „rozeseje“ zralé okolíky do širokého okolí. Příští rok bude bolševníku mnohonásobně více a na jeho likvidaci se bude muset vynaložit podstatně více finančních prostředků. Nebudou pak chybět „silničářům“ někde jinde?

Pro likvidaci bolševníku platí zásada několikaletého opakování postupů. Použití chemie je vhodné zjara – postřik glyfosáty (Roundup) na rostliny při výšce do 30 centimetrů je třeba opakovat koncem května. Rostlina začne po třech až čtyřech týdnech odumírat.

Při kombinaci chemických metod s mechanickými se doporučuje kosení a následný postřik porostu nebo nátěr řezných ploch. Kosení je potřeba provádět nejpozději do začátku tvorby květních poupat. Dojde-li k vytvoření okolíků, je třeba je usekat a spálit, dokud nejsou semena zralá. I odsekaná zelená květenství jsou schopná dozrát. V zemi také zůstanou semena z dřívějších plodných let. Bolševník je jedovatý, produkuje furanokumariny. Proto nejjednodušším a nejúčinnějším způsobem, jak likvidovat bolševník je sekat, sekat a zase sekat. Na paměti by to měla mít především Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.