„Nízkoprahový v tomto smyslu znamená dostupný – neodrazující od vstupu,“ vysvětlovala Alžběta Weinfurtová za Nadaci Vodafon, která spolu s Českou asociací streetworku přijala nad akcí záštitu. „Cílem akce je upozornit na význam nízkoprahových zařízení pro prevenci rizik spojených s dospíváním,“ dodala Weinfuterová. „Mají vyplnit bílé místo mezi společností a dospívajícími,“ sdělil Jiří Kocourek za streetwork s tím, že pracovníci těchto klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích. „Formou prevence usilují o to, aby mládež obtížné situace zažívala v co nejmenší míře a byla si vědoma rizik,“ dodal.

Do celostátního Týdne nízkoprahových klubů se prostřednictvím svého zařízení Akcent zapojila i Diakonie ČCE - středisko Rokycany. Prostory klubu zdobí fotografie přibližující předchozí akce. Na tento týden Akcent speciálně nachystal dvě další. První se uskutečnila včera a byla určena základním školám. Zapojily se dvě – ZŠ Čechova a ZŠ T.G.M. „Seznámili jsme žáky s prostory a činností klubu, s tím, co všechno nabízí,“ sdělila vedoucí zařízení Petra Beranová.

Návštěvníci si také mohli vybrat ze tří připravených workshopů, zaměřených na dramatickou výchovu, výtvarné techniky a crazy (zážitkové) hry. „Ty pro mě byly novinkou, docela jsem se bavil,“ konstatoval David Nový. Workshopy přibližovaly činnost, kterou můžeme dětem nabídnout,“ konstatovala Beranová.

Na druhou akci zve Akcent ve středu. Tentokrát je určena širší veřejnosti, do klubu se může přijít podívat kdokoli. „Rádi mu ukážeme prostory klubu a vysvětlíme poskytované služby,“ sdělili organizátoři. Také se chystá turnaj ve stolním fotbálku (14 až 16 hodin) a v ping-pongu (16 – 18 hod.), s drobnými cenami pro nejlepší. Předělem se stane taneční vystoupení dvou skupin klubu, a to Step Up a Dance Akcent. Začíná v 15 hodin.

Nízkoprahové kluby poskytují dospívajícím zázemí, dávají jim možnost scházet se s vrstevníky a pořádat vlastní aktivity, třeba zkoušky kapely, vytváření vlastních webových stránek, organizování turnajů a podobně.