Zařízení, které funguje pod křídly Diakonie ČCE – středisko západní Čechy, přivítalo desítky hostů. Nejen z řad mládeže, ale také těch dříve narozených. Měli šanci prozkoumat klub ze všech stran. V hudebním koutku si vyzkoušeli nástroje a rozsáhlý byl prostor preventivních aktivit. Hovořilo se především o návykových látkách a kyberšikaně. K dispozici byla i řada volnočasových aktivit – od pétanque, přes gymnastické obruče, až po stolní fotbálek.

Nechybělo ani taneční vystoupení rokycanského spolku Loli Ruža, které vyústilo v taneční a pěvecký workshop. Mimo jiné návštěvníci vstřebali množství zajímavých poznatků o romské kultuře a tradicích. „Rádi se zapojujeme do kampaně Týden nízkoprahových klubů. Má za cíl šířit osvětu ohledně klubů po celé republice a přiblížit naši činnost veřejnosti. A máme radost, že se akce povedla a měli jsme tolik prima hostů. Užili si odpoledne plné zábavy, hudby, tance a k tomu si pochutnali na výborných štrůdlech, které napekla naše kolegyně“ pochlubila se koordinátorka Veronika Cardová.

Klub Akcent. Ilustrační foto
Akcent podporuje školáky v Rokycanech

Služby Klubu Akcent jsou poskytovány za finanční podpory Plzeňského kraje.