Šedesátka dobrovolných hasičů z celého Mirošovska v sobotu bilancovala. Valnou hromadu okrsku uspořádali ve Skořicích. Vedle zástupců místního sboru se tu sešli hasiči z Mirošova, Příkosic, Vísek a Štítova. Trokavec byla zastoupený také, ale vystoupení Josefa Dardy přítomné nepotěšilo. Oznámil, že sbor v obci prozatím končí činnost a na vlastní žádost z okrsku Mirošov vystupuje. Důvodem však není zájem o práci v SDH. „Jednotky teď fungují hlavně pod záštitou obce, je třeba vzájemná spolupráce. Jinak to nejde,“ objasňoval skořický Tomáš Karbulka za pořadatelský tým. Záležitostí se teď bude zabývat okresní výbor. „V našem okrsku je celkově aktivita hasičů dobrá, na velikosti sboru a obce ani nesejde. „Vezměte si třeba Štítov. Je jedním z nejmenších a jak tam hasiči pracují,“ vyzvedl nezištně kolegy. „Máme tu perfektní souhru,“ dotvrdil i Michal Liška, mirošovský velitel. „Okrsek čítá pět aktivních sborů a na kontě má spoustu akcí. Pokud jde o vybavení, máme čtyři cisterny. Sice starší, ale dobré,“ pochlubil se. Využití cisteren prověřilo i říjnové cvičení kyvadlové přepravy vody v Příkosicích. Starosta tamního SDH Josef Vyskočil vysvětloval: „Když tu v roce 2002 hořelo, sjela se sem řada sborů. Ukázalo se, že zásobování vodou a celková souhra jsou nejdůležitělší.“ Při podzimním cvičení cisterny čtyř sborů okrsku jezdily a Štítovečtí, kteří ji zatím nemají, se starali o plnění z koupaliště a výtlakem vodu přečerpávali i z rybníka. V listopadu se pro změnu hasiči školili ve zdravovědě.

Umějí se ale i bavit, a nejen mezi sebou. „Na devatenáctého února zveme všechny k nám do Příkosic na masopust,“ zaznělo od starosty SDH Vyskočila. Dobrovolné hasičské sbory jsou ale i organizátory řady dalších taškařic. Třeba Štítov, který má jen šest aktivních členů, vedle spousty dalších sympatizantů, přislíbil přípravu další Štítovecké hadice. „Je sice o netradičních disciplínách, ale tmelí hasiče,“ zdůraznil Ladislav Ječný. Z oblasti ryzí ´hasičiny´ dodal, že už brzo získají převodem od HZS Rokycany zásahovou Avii. Ze staré stodoly zatím pro ni přestavují garáž.

Co se týče nejbližšího profesionálního výcviku okrsku, hned v příštích dnech se část lidí z každého sboru okrsku na polygonu v Košutce podrobí výcviku v dýchacích přístrojích. „Chceme prověřit schopnosti při zásahu v těžkých podmínkách. Náročnou, a navíc zadýmenou, trasu si projde dvacítka hasičů z okrsku,“ informoval velitel Liška. Na polygon se ale vypraví i další členové sboru. Ti už ale těžkou prověrku absolvují bez přístrojů.

Kromě vlastní práce v jednotlivých SDH pak okrsek společně v květnu čeká soutěž v Příkosicích a v červnu se všichni sejdou ve Štítově.
Při valné hromadě ve Skořicích se také řešilo financování dobrovolných sborů státem. „Celorepublikově se na dobrovolné hasiče zapomíná,“ zaznělo. „Přitom naše činnost dnes nespočívá jenom v prevenci a zásazích u požárů, je o pomoci při všech pohromách a nenadálých událostech. Hasiče ale svět nevidí, zahraniční vojenské mise ano. Tam státní peníze tečou,“ posteskl si Karbulka. Ladislav Sazima z mirošovského týmu ale směroval výtku i do vlastních řad. Šlo o podávání hlášení okresnímu výboru SDH, aby mohly být akce včas zahrnuty do kalendáře hasičského dění na Rokycansku a obeslány delegáty. Podnět ale měl také k zaměření námětových cvičení ze strany HZS Rokycany. Za okrek by si chtěli procvičit například evakuaci domova důchodců.