Víkendový scénář Dne veteránů měl neměnnou podobu. V pátek večer se sešla většina účastníků v jedné z rokycanských restaurací. Ráno následoval položení věnců a kytic k památníku na demarkační linii v Borku a po obědě přesun do Dýšiny, kde stojí socha generála Pattona. V neděli dopoledne akce vrcholí svěcením praporů při mši svaté a vzpomínkovým aktem na Masarykově náměstí.