Zatím poslední překvapení vloni připravila úprava přízemních prostor rokycanské radnice. Pod podlahou se narazilo na dláždění a archeolog Muzea dr. B. Horáka Aleš Česal přizval kolegy ze Západočeského muzea v Plzni. Sondy a pozdější odkryv potvrdily jeho předpoklad, že šlo o zbytek staré dlážděné cesty. Nachází se v levé části budovy a jedná se o valounkovou dlažbu procházející podélně pod místností. Odborníci se shodli, že jde o pozůstatek „komunikační situace“ v objektu, který stál v místě nynější radniční budovy, vzniklé na přelomu 18. a 19. století. Dlažba byla zakonzervována a překryta, jen malou část lze spatřit proskleným otvorem v podlaze podatelny.

V říjnu 2004 se kvůli přístavbě Muzea dr. B. Horáka dělal záchranný archeologický průzkum. Ujal se ho Marek Uherský ze Západočeského muzea. „Průzkum se uskutečnil na nevelkém prostoru, z hlediska historického studia ale představujícím jedno z nejvýznamnějších míst v Rokycanech,“ uvedl Uherský. Ze severu a východu byl prostor vymezen budovou Muzea dr. B. Horáka a z jihu stěnou kostela. Jednalo se vůbec o první odborný odkryv v této lokalitě. „Doložil intenzivní úpravy v terénu v průběhu 19. a 20. století a pod navážkou jsem zachytil takzvaný hřbitovní horizont,“ doplnil archeolog.

Na místě nalezl ve vrstvách nad sebou pohřbených 13 částí koster různého stupně dochování. Navíc objevil tři mosazné knoflíky a mosazný závěsný medailon. Nálezy datoval do 16. až 18. století. Odkrýt se podařilo také torzo kamenné zdi. Podle použité techniky ji odhad datuje do 13. – 14. století.

Ve městě se uskutečnilo i několik dalších archeologických průzkumů. Například před přestavbou Bílého Lva. Ten vynesl také kosterní pozůstatky, ale z nové doby, patrně šlo o zabití. Dále pak v sousedství archeologové prozkoumávali terén před výstavbou sídla spořitelny, kde se našly hlavně části nádob a zbytky základů někdejšího osídlení. V roce 1999 sdružení Archaia, složené z odborníků, poblíž objektu Žďár objevilo starou studnu o průměru přes metr a půl. Podle dosažitelného zápisu ji vybrali do 9,2 metru hloubky a nenalezli historický zásyp. Proto byla studna zajištěna a překryta, shora je přes ni položená dlažba.

Podle reakcí lidí asi nejcennější nález odkryli archeologové při výstavbě centra hasičského záchranného sboru v Komenského ulici. „V prosinci 1998 se tu našla zlatá mince císaře Fridricha, takzvaný rýnský zlatý, a více než stovka pražských stříbrňáků z doby Václava IV. i se zbytkem váčku. Raženy jsou kolem ro– ku 1422,“ uvedla Jana Cinkeová, pověřená dohledem nad památkami.

Dozvěděli jsme se od ní také, že do budoucna se počítá s archeologickým průzkumem v prostoru provizorního parkoviště za Normou. Místo vyhrazené pro stavbu bytového domu (stavební povolení je už vydáno) se totiž nalézá v místě starých městských hradeb. Archeologové budou zkoumat také další lokalitu pod hradbami – směrem k někdejší tiskárně, kde se chystá přístavba domu.

„Firmy někdy tyhle průzkumy pokládají za komplikace a zdržení, ale ze zákona je musí strpět. Pokud jde o soukromé fyzické osoby, ty průzkum nehradí, ale v lokalitách archeologického zájmu už se stavebním řízením dostávají od nás formulář oznamovací povinnosti,“ sdělila Cinkeová.

Velkou pozornost k sobě v letech 2005 a 2006 poutal také průzkum studny zbirožského zámku. Na světlo se opět zpod nánosů suti dostaly zbytky starých zbraní a spolu s dokumenty na zámku za války sídlící německé posádky i pistole a munice z té doby.