Soutěže v kategorii II s povinnou skladbou se zúčastnilo osm sborů z celé republiky. Armonii, jíž řídili sbormistři Alena Vimrová a Jan Fraus, se podařilo již podruhé získat zlaté pásmo a zvláštní cenu za provedení skladby Worthy To Be Praised (nastudoval a sbor při ní řídil Fraus). Celému sboru, jeho vedoucím i klavíristce Daně Šebelové patří velká gratulace a
poděkování za reprezentaci města i celého regionu.