Kdy a kudy do atommuzea
Atommuzeum je pravidelně přístupné na objednávku každou sobotu od 13 hodin, najdete ho kousek od Míšova v blízkosti silnice mezi Plzní a Rožmitálem pod Třemšínem. Navedou vás šipky

Atommuzeum je ukryté v lesním porostu na rozhraní Rokycanska a Plzně-jihu. Kousek od Borovna, Míšova nebo Vísek. Návštěvníci se dnes už nemusí bát, že by tu zabloudili. Do areálu je spolehlivě nasměrují šipky ze silnice mezi Plzní a Rožmitálem pod Třemšínem.

Soběstačnost a dostatek zdrojů

Ale zpět k nové výstavě, která prostřednictvím čtyřiceti témat řeší využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech. Plátna upravená speciálně pro zdi muzea nabízejí na fotografiích a v textech úvahy a propojení s událostmi napříč časem a jejich dopadem do budoucna. „Maximálně možná soběstačnost a dostatek zdrojů jsou limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i svobody každé společnosti. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, tím spíš, že se kontrola zdrojů stává strategickou otázkou a může významně narušit geopolitický poměr sil,“ je přesvědčen kurátor výstavy a známý egyptolog Miroslav Bárta.

Typy energií jsou zmapované formou přehledných schémat a snímků. Od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra.

Nehoda na 60. kilometru D5 u Rokycan.
Na dálnici D5 je rizikový celý rokycanský úsek

Návštěvníci mohou prozkoumat panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Upozorňuje na nově nastupující zdroje „zelené“ energie, nebo fenomén, kterým je skutečnost, že naše civilizace je vůbec první, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu.

Vývoj zbraní v jaderném skladu

Unikátní prostory Atommuzea má na povel nadace Železná opona. „Depot 10B je jediný sklad jaderné munice na světě otevřený veřejnosti, který dokumentuje vývoj jaderných zbraní od roku 1945, včetně modelu plutoniové bomby použité v Nagasaki,“ upozorňuje zakladatel muzea Václav Vítovec.

V druhém depotu s označením 10A je v první kóji nová výstava Energie a civilizace a v dalších přibude do léta příštího roku expozice věnovaná vesmíru, kosmonautice a UFO, kde budou nové dokumenty odtajněné americkým Kongresem. Celá expozice pak ponese název Od atomu k vesmíru… a zpátky k člověku.

„Výstava Energie a civilizace je v pořadí druhá, která se týká udržitelné budoucnosti nás všech. Tématy se dlouhodobě zabývám, protože je potřeba lidem neustále připomínat, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás,“ dodává producentka nové expozice Olga Menzelová.

V rokycanské ulici Josefa Růžičky skončila cesta nákladního vozu LDV Convoy.
Přetížený vůz skončil jízdu v Rokycanech