„Připravili jsme pro kluky šest stanovišť, kde je třeba prokázat řemeslnou dovednost,“ uvedl učitel odborného výcviku Petr Valdman.

„Všichni jsme si museli projít vším. „Nejtěžší asi pro mě bylo seřirování ventilů a montáž převodovky,“ hodnotil Jan Lowas. „Když se pořádně připravíte, ani to tak těžké není,“ mínil Tomáš Babušák. „Nejobtížnější se mi ale také asi zdála montáž té převodovky,“ dodal. Co borec, to skoro názor. Úkoly ale pro kluky nebyly žádnou novinkou. Kromě toho, že už je v rámci výuky dříve zvládli, mohli si znova všechno procvičit v rámci přípravného týdne. „Šlo nám hlavně o zručnost a pohotovost,“ vysvětloval učitel odborného výcviku Josef Kožíšek. „Ukázalo se, že nakonec nejvíc problémů soutěžící měli s výrobou součástky – dělali speciální podložku – což už jsou znalosti z prvního ročníku,“ konstatoval Kožíšek.

S prací si po absolvování všech šesti stanovišť nejlépe poradil Martin Laštovka, druhý byl Lukáš Jirsa a třetí Stanislav Šašek.

„Každému sedělo něco víc a něco míň, ale celkově ani moc bodů kluci neztráceli, hodnocení je dobré,“ pochvaloval si zástupce ředitele pro odborný výcvik Miroslav Zítek. Informoval také, že kromě intenzivní přípravy na cvičném pracovišti učni v rámci školní výuky prošli pod vedením Ladislava Zwikla soustředěným opakováním teorie.

„Té totiž bude při soutěži věnovaná velká pozornost. Proto musíme pro reprezentaci vybrat dva zástupce, kteří jsou na úrovni jak v praktické, tak i v teoretické části.“ doplnil Zítek.

Rozhodnutí padne během tohoto týdne.