Sál rokycanského muzea19. říjnauvítal vědce, odborníky a zájemce o železářství na Rokycansku. Dvoudenní konference s názvem Tradice a současnost železářské výroby se konala už pošesté a neunikla naší pozornosti.

Téma konference, stejně jako celé její zaměření, je poměrně netradiční. Tomu odpovídala i účast zájemců o danou problematiku. „Z původních čtyřiceti přihlášených, nedorazili úplně všichni. Někteří přijedou až zítra, jiní svou účast odřekli“, vysvětluje jedna ze spoluorganizátorek.

Zahájení konference se neslo v přátelském duchu. Po krátkém úvodu, který pronesla ředitelka Muzea, Miroslava Šandová, následovaly jednotlivé příspěvky.

První z přednášejících byl Jan Hučka, který ostatní především seznámil s historií Rokycan a jejich průmyslovým rázem. Hovořil o vzniku kovovýroby v Rokycanech, o časem, ve kterých se oboru nedařilo. Zmínil i období průmyslového rozkvětu a příspěvek uzavřel krátkým shrnutím a pohledem do současnosti.

O přednesení svých badatelských poznatků a sbírek tentokrát projevili zájem nejen čeští vědci. Mezi přítomnými byli například odborníci ze Slovenska, Rakouska nebo Ruska. Právě díky mezinárodní účasti mohli být posluchači značně obohaceni .

Program ovšem není pouze teoretického rázu, jehož nedílnou součástí je také diskuze.
Účastníky konference totiž čeká druhá, neméně zajímavá část. Zájemci se už zítra vydají na odbornou exkurzi do závodu Zbirovia Zbiroh a zámku Hořovice.