Zapojily se do něho také vybrané žákyně 9. třídy ZŠ TGM Rokycany. Během několika měsíců se z nich stal dokumentaristický tým, který má za úkol pod dohledem učitele a regionálního koordinátora vyzpovídat místního pamětníka, jeho vzpomínky natočit a zpracovat reportáž. „V rámci projektu děvčata navštěvují různé workshopy, naučí se pracovat s novinářskou technikou, prozkoumají archivy, seznámí se s historií města, digitalizují fotografie,“ uvedla za pedagogický sbor Marie Mlnaříková.

Žákyně, jimž bádání zkomplikoval nouzový stav, v činnosti neustávají. Nadále se domlouvají prostřednictvím sociálních sítí a zdokonalují se v týmové práci, umění komunikovat, rozvoji empatie, schopnosti dokončit obtížný úkol a nést za něj odpovědnost. Naučily se ovládat nahrávací zařízení, osvěžily si významné události 20. století a těší se na setkání s pamětníkem.

Projekt dává dohromady lidi, kteří se běžně nepotkávají. A to je důležité z hlediska prosperity společnosti i města. Výsledek své práce žačky představí veřejnosti na závěrečné prezentaci projektu.