Přetrvávající obliby této každoroční události si organizátoři váží, ale vzhledem k vážnosti situace nepovažují za možné, aby se letošní ročník v původně plánovaném termínu 20. června 2020 uskutečnil.

BAHNA pravidelně navštěvují desítky tisíc návštěvníků, které nelze vystavovat riziku možného onemocnění a dalšího šíření COVID-19. Žádný ročník Dne pozemního vojska se také neobejde bez stovek příslušníků útvarů pozemních sil, desítek kusů vojenské techniky a členů klubů vojenské historie. Tito lidé ale v této době plní důležitější úkoly. Posilují například Policii České republiky při ochraně státních hranic nebo zabezpečují distribuci humanitární pomoci. Není možné odhadnout, jak dlouho bude toto jejich nasazení trvat, i proto je rozhodnuto o zrušení 31. ročníku Dne pozemního vojska BAHNA.

Ilustrační foto
V Liblíně je izolační místnost zatím snem