V 10 hodin se pak starosta zúčastní výběrového řízení na nový automobil pro město. Místostarostka se zase vydá do Mateřské školy Pohádka, aby na místě zkontrolovala, jak postupuje rekonstrukce a rozšíření kapacity zařízení.

Odpolední program obou místostarostů, tedy i Jaroslava Mráze, vyplní problém veřejného osvětlení. Jednání začíná ve 13 hodin a na 15. hodinu je plánované výběrové řízení na provozovatele veřejného osvětlení.

Do třetice je dnes na pořadu i výběrové řízení na výpočetní techniku úřadu, ve 13 hodin mu bude za vedení přítomný starosta.