Zájemciv úterním podvečeru už se značným předstihem před začátkem akce zaplnili sál Střelnice. Vyprávět a svá slova podpořit unikátním fotografickým materiálem totiž na pozvání Rokycanských patriotů přijel profesor Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického ústavu Karlovy univerzity.

Povídat a svá slova podpořit unikátním fotografickým materiálem totiž přijel profesor Miroslav Bárta, ředitele Českého egyptologického ústavu Karlovy univerzity.

Svého úkolu se zhostil tak, že posluchači chvílemi zažívali nejen pocit přímé spoluúčasti na vykopávkách v krá-lovské nekropoli, ale vraceli se s ním i časem. Sugestivně je vtáhl mezi osobností páté mocenské dynastie Egypta, lidí kolem nich a míst, kde se pohybovali i našli poslední odpočinek. „Vysvětloval neznámé pojmy tak, že mi najednou připadly důvěrně blízké,“ zjišťovala třeba jedna z přítomných. Také otázky posluchačů na konci poutavé přednášky jasně signalizovaly, že Egypt je silným magnetem nejen pro archeology.

Ovšem i to, že lidé jsou na úspěchy našich egyptologů náležitě pyšní. Za výzkumem českých badatelů, vymykajícím se z obvyklého průměru, a jejich světově uznávanými úspěchy je tvrdá práce. „Musíte mít znalosti, intuici a pak vysedět stovky hodin v knihovnách. Pátráte ve starých svitcích, porovnáváte mapy a nákresy z různých let s novými – letecky a satelity pořízenými. Někdy je to i o úsilí pozměnit trasu satelitu, aby zabral potřebná místa,“ objasňoval Bárta.

Je samozřejmé, že náklady s tím spojené, stejně jako ty s poři-zováním speciálních snímků podloží, jsou značné. Potom už jde ´jen o to kopat´na správném místě. Z lokality, kterou Bárta zasvěceně provázel, za dobu výzkumu odstranili vrstvu 14 metrů písku. O tom, že naši mají šťastnou ruku i oko cvičené na skládání sebemenších náznaků, svědčí světový obdiv. Také proto sem zřejmě příští rok na chystanou výstavu z Egypta doputují některé z jedinečných artefaktů objevených v okolí Abusíru.

Ilustrační fotografie.
Na Rokycansku hrozí dál kůrovec