Hladina řeky, protékající severní částí okresu, se sice během pátku zvedala, ovšem naštěstí ne po setmění. Stáletak platil druhý povodňový stupeň a týkal se Liblína, kde naměřili výšku vody přes tři metry. „Vrátil jsem se zrovna z Olešné a zatím to vypadá nadějně,“ hlásil v sobotu ráno němčovický starosta Karel Ferschmann. Při pohledu do předpovědních map ale už tak optimistický nebyl: „Vodohospodáři varují před překročením třetího stupně na Mži, což by se nás posléze také dotklo. Budu tedy spoluobčany v tomto smyslu informovat.“

Ani Klabava na začátku víkendu neukázala, jak umí být ničivým živlem. Stále tu platil druhý stupeň. Pokud jde o klabavskou nádrž, hrázný Jiří Grosskopf sledoval, jak hodnoty na přítoku (v průměru padesát kubíků za vteřinu) nenabývají dramatických rozměrů.