Skauti zde rozdávali betlémské světlo. Zájemci tak přicházeli s lucerničkami, aby jim vánoční svátky osvítilo světlo z Betléma.