Ještě měsíc se musí motoristé, jedoucí z Bezděkova do Břas, obrnit trpělivostí. Dokončení rekonstrukce mostu se blíží. I přesto, že ze začátku celou akci provázely komplikace, dílo bude na konci června hotové. Motoristé museli v obci zpomalit na třicítku. Pro bezpečnější pohyb chodců zde vyrostly podél komunikace také mobilní svodila. Zvlášť při průjezdu kamionů byla situace nebezpečná.

Most byl uzavřený v březnu letošního roku. Řidiči museli využívat objížďku přes Radnice a Břasy. Jenže také tam se setkávali se značným zdržením. „Je pravda, že všude je to teď rozkopané. Když chceme s rodinou do Pohádkového statku ve Vranovicích, čeká nás zdlouhavá cesta. Už aby to bylo všude hotové," svěřil se jeden z oslovených řidičů.

Cena stavby mostu v Bezděkově dle smlouvy o dílo bude činit 6 667 700 korun včetně DPH. „Termín dokončení prací na komunikaci je plánovaný na třicátého června letošního roku. Konečný termín dokončení je pak stanovený na třicátého července," sdělila vedoucí přípravy a realizace staveb Rokycany Jana Mrázová. To se týká především prací pod mostem na římsách a dalších. Na konci měsíce června pak bude pro motoristy konečně otevřená komunikace II/232.

A čeho se vlastně celá rekonstrukce mostu týká? „Stavba řeší opravu havarijního stavu mostu výměnou nosné konstrukce a úložných prahů a sanaci spodní stavby. Šířkové uspořádání mostu po opravě je navrženo v ka- tegorii MO2 7,75/6,0/50 s jednostranným jednopruhovým chodníkem. Nosná konstrukce mostu je navržena jako spřažená železobetonová deska s prefabrikovanými železobetonovými nosníky tvaru písmena T," uzavřela Mrázová.