Kromě zcela běžných záležitostí se starosta Vojtěch Sedláček společně z místostarostou Milošem Keslem a ostatními zastupiteli – Milanem Grünwaldem, Jiřím Klausem a Zuzanou Klausovou – pustili do řešení mnohých důležitých témat. Jedním ze stěžejních bylo vyřešení situace s vodou. Starosta Sedláček sdělil, že v součastnosti nemají na výstavbu vodovodu peníze. „Nutné finance jednoznačně převyšují rozpočet stanovený pro naši obec.

Potřebných sedm milionů bychom zaplatili asi za sto dvacet pět let.“ Zástupce Bezděkova se proto včera vydal do Plzně na krajský úřad, aby zde předložil žádost o dotaci. „Projekt a veškeré podklady jsou už hotové, ale chtěli bychom celou záležitost dovést do zdárného konce,“ nadějně sděluje Sedláček.

Během jednání nezůstala netknutá ani otázka týkající se zrušení místní vlakové zastávky. Podle poskytnutých informací se avizované změny nechystají. Plánová trasa z Chrástu do Radnic přes Stupno, která by zcela vynechala právě Bezděkov, se zatím vůbec nechystá.

Zajímavá diskuze byla vedena na téma placeného parkování na návsi. Podle Sedláčkova názoru někteří obyvatelé využívají veřejné prostory k odstavení svých automobilů, které by měli parkovat na svém pozemku. „Problém je v tom, že lidé umisťují tři až čtyři vozidla na tyto prostory, což není dobré,“ dodává starosta.