Ikonické místo, téměř v centru Rokycan, má výměru 10 782 metrů čtverečních. „S minimální cenou 300 Kč za čtvereční metr plus DPH. Zároveň ale s důležitými podmínkami před samotnou transakcí. Kupující bude muset do jednoho roku od uzavření smlouvy zlikvidovat odpad z produkce metalurgických provozů bývalé slévárny. Do dvou let pak musí být vydáno stavební povolení pro technickou infrastrukturu budoucích rodinných domů. Urbanistická studie z roku 2011 s návrhem šestnácti objektů je hotová,“ uvádí místostarosta Jiří Sýkora. Jednal se současným nájemcem a objevil se už kupec. Souhlasili, že by se na odvozu materiálu podíleli společně.

Před devatenácti lety nechaly Rokycany zpracovat analýzu vzorku materiálu Bílé haldy. Potvrdila, že strusku, což je pozůstatkem Bedřichovy hutě z přelomu 19. a 20. století, lze uložit na jakoukoliv skládku odpadů nebo ji využít k terénním úpravám a rekultivacím. Další rozbor pak vyhodnotil, že bílou strusku lze zařadit mezi vápenatá hnojiva.

Ilustrační snímek.
Miliony korun za naftu nezaplatil, a z Rokycanska utekl na Kostariku. Už je zpět

Město tedy zkoumalo zájem, jenže byl minimální. „Pokud bychom sami odváželi materiál, jen cena za uložení v Němčičkách by byla kolem 50 milionů korun. Jde však o teorii, na takové množství není na skládce místo. A využití třeba jako kamenivo na stavbu komunikací je vyloučené kvůli malé pevnosti,“ připomíná Jiří Hlad, vedoucí odboru rozvoje města.