Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené. Pořadatelem akce je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR). Záštitu poskytla předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava němcová.

Celkem vyjde do ulic téměř tři tisíce dobrovolných prodejců převážně z řad středoškolských studentů ve 200 městech. Do ulic Rokycanska vyrazí hned sedm dvojic. Charakteristické bílo-černé barvy, které provázejí Bílou pastelku, budou symbolizovat a dotvářet atmosféru celého dne.

V roce 2010 činil výtěžek sbírky více než 2 200 000 Kč, díky nimž mohla SONS realizovat aktivizační projekty podporující integraci nevidomých do společnosti či zpřístupňování informací formou digitalizace textů. Výtěžek také pomáhá krýt provoz Středisek integračních aktivit ve více než dvaceti pěti městech ČR, výcvik vodících psů a jiné služby.