„Jedná se vlastně o akci mezinárodní. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou holí a žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku,“ uvedl Luboš Krapka ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Kvůli pomoci druhým se ve středu 15. 10., hned kolem osmé, do ulic vydají dobrovolníci. Budou za symbolickou bílou pastelku získávat finanční pomoc. „V Rokycanech to bude jedenáct pověřených dvojic ze Střední školy v Jeřabinové ulici a další dvojice pak v Hrádku,“ sdělila Martina Hrdonková. Dodala, že každý tým u sebe bude mít pro zájemce stovku bílých pastelek.

V loňském roce se v rámci republiky takto vybraly 3 465 987 korun.