Příští rok by měl být pro nemocnice ještě v klidu. Potom se ocitnou v nejistotě. Zdravotní pojišťovny vypoví smlouvy na poskytované výkony a podle Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje nikdo neví, co s kým opět podepíší. Ovšem v případě nemocnice ve Stodě a Rokycanech už teď zaznělo, že se uvažuje o rušení gynekologicko - porodnického a dětského oddělení. Dojít k tomu má v rámci restrukturalizace a redukce lůžek.

V případě rokycanské nemocnice by tak drastickým omezením došlo nejen k narušení základní zdravotní péče na Rokycansku, ale i ve třech dalších okresech - přilehlých částech Plzně - severu, Plzně - Jihu a Příbramska. „Nasávací oblast, odkud pacienti do rokycanské nemocnice přicházejí, čítá zhruba šedesát tisíc obyvatel,” vysvětloval při schůzce v Trianě starosta Rokycan Vladimír Šmolík. Čelit plánům na uvažovanou redukci zdravotní péče se proto spolu s krajem rozhodli i zastupitelé města a přizvali na středeční jednání představitele dalších obcí. Záměrem bylo vytvořit protiváhu snahám pojišťoven. „Starost jejich zástupců o plátce není dobrá,” mínili přítomní,” pokud se dostup- nost zdravotní péče pro regionální pacienty tak zhorší.”

„Uvažovaným okleštěním se Plzeňský kraj v rámci republiky stane výjimečným. Počet okresů, kde nebude poskytovaná akutní zdravotní péče, se zvýší na čtyři. Rychle dosažitelná by pak byla jen ve dvou a potom v Plzni - městě,” konstatoval ředitel Zdravotnického holdingu Plzeň Jiří Fojtík. Dodal také, že za zrušené nemocnice kraje by péče spočinula zejména na fakultní nemocnici. Poskytovat by tak měla péči zhruba pro 420 tisíc lidí, což nemá v České republice obdobu. Fojtík rovněž informoval, že testování poskytované péče ukázalo rokycanskou nemocnici v dobrém světle.

„Nechceme si hrát na kliniku, ale provoz čtyř oddělení zajišťujících akutní zdravotní péči považujeme v regionu za potřebný,” konstatovala ředitelka Hana Perková. „Mezi pediatrickým a gynekologicko - porodnickým oddělením je úzká návaznost,” pokračovala. „Dětí je méně a počet rodících se dále klesá, začíná tedy boj nemocnic o porody,” objasňovala další souvislosti Perková. Navíc prozradila, že v sázce jsou nejen zmíněná dvě oddělení, ale také omezení péče chirurgické části zdravotnického zařízení.

„Starší lidé se rušení nemocnice obávají ještě více, než ti v produktivním věku. Nejvíc tu ale jde o dojezdovou vzdálenost,” upozorňovala Eva Slatkovská. „Nechceme, aby se kvůli tomu muselo rodit v sanitách, nebo aby v nich lidé dokonce zbytečně cestou umírali,” namítal Stanislav Suda. Připojili se i další, například Lukáš Fišer z Holoubkova. Byl ovšem i názoru, že je rovněž třeba důkladně připravit finanční rozvahu a také protiargumenty námitkám pojišťoven, což bude věcí odborníků.

„Nemocnici budu podporovat. Vzešel jsem totiž 
z ní,” uvedl doktor Ivan Borek. Neodpustil si ale připomínku, že i lékaři na odděleních by se měli za své pracoviště vzít. Upozornil také, že nemocnice
v okrese si na sebe plně vydělat nemůže a položil otázku zda - a do jaké míry - by se obce byly ochotné na chodu sponzorsky podílet.

Lékař, a teď už spíše politik-senátor, Luděk Sefzig apeloval, aby společný postup za zachování nemocnice se nevedl po stranické linii, jak mu to připadá, ale aby šlo
o jednotnou podporu napříč celým spektrem. „Tak to město i míní. Teď jsme chtěli udělat jen první krok. Zjistit, zda je zájem nemocnici podpořit a pak jednat dál,” uvedla místostarostka Marie Hlávková. V závěru rokování bylo přijaté prohlášení, že o zachování nemocnice zájem je a že přítomní budou podporovat úsilí kraje 
o její záchranu.