Včera bylo přízemí Muzea dr. B. Horáka vyhra- zené pro jednání členů roky- canské pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS).

Mimo jiné zaznělo, že je potřeba věnovat se kontrole památníků a zainteresovat do ní i veřejnost, zejména děti. Vzpomínka přítomných patřila také doktoru Horákovi, a to v souvislosti s výročím a zejména pak s krajem chystaným krokem sloučení po Horákovi pojmenované instituce se Západočeským muzeem.

Účastníci si také připomněli ty, jimž ČSBS k výročí republiky udělil ocenění. Čestné uznání od oblastního výboru za dlouholetou spolupráci získal i Rokycanský deník. Ocenění patří dále skautskému středisku Rarášek za reprezentaci při vzpomínkových akcích a Sokolu Rokycany za prokazované vlastenectví.

Z jednotlivců to byla Věra Kasíkové za přenášení úkolů v Mýtě, dále za propagaci Miloslav Žán, vedoucí střediska Rarášek, Alena Vítová za podíl na zpracování materiálů a zavedení evidence odbojářů, popravených a padlých. Čestné uznání ÚV ČSBS připadlo Petru Kabelkovi (členu Sokola) za dlouhodobou aktivní činnost při významných akcích. Ústřední výbor svazu udělil také dvě pamětní medaile III. stupně, a to Soně Vlachové za dlouholetou aktivní činnost člena výboru Základní organizace ČSBS v Rokycanech i zpracování dokumentace a materiálů k rasové persekuci. Další patří Petrosi Cironisovi, hlavně za zavedení centrální evidence odbojářů, popravených a padlých vlastenců či za publikační činnost. Pamětní medaile ÚV ČSBS II. stupně patří Miroslavě Zou-lové, zejména coby aktivistce v Dobřívě, ale též Evě Savkovové, za dlouholetou aktivní činnost tajemníka výboru i člena pléna oblastního výboru v Plzni, a Rostislavu Vychodi-lovi, který je současným rokycanským předsedou, za totéž. Přítomným přišel za práci poděkovat i loučící se starosta města Vladimír Šmolík.