Postaral se o to červotoč s dřevomorkou a hlavně zjištění, že některé příčky budovy nejsou provázané s obvodovými zdmi.

V budoucnu tedy školku čeká rozsáhlá oprava. Eventualitu bourat a stavět od základu – což by znamenalo splnit i všechny nové vyhlášky, včetně přísných hygienických norem, mít více peněz a počítat i s delší dobou realizace – zastupitelé zavrhli. Dospěli k verdiktu opravit. Tím splnili i přání místních: „Nechceme v případě školky žádné prodlení,“ konstatovala za skupinku rodičů třeba Tereza Kostková.

Všichni si po hlasování představitelů města ale oddechli. „Čekali jsme to horší. Jsme rádi, že školku nezruší a děti nezůstanou trvale v rokycanských zařízeních, kam byly zatím umístěné,“ dodala Kostková. Borecká školka je totiž od ledna uzavřená a sedmnáct dětí z ní zatím rodiče dovážejí jinam.

„Jejich mateřinka se opravovat bude. Peníze se v rezervách města najít musí,“ slíbilo Boreckým vedení města poté, co Rokycanům nevyšla žádost o dotaci podávaná ihned po zjištění závad.

Akce podléhala výběrovému řízení, v současnosti však už prošla i lhůta na odvolání a vítěz je známý. Před jejím uplynutím zastupitelé schválili také způsob financování a výši prostředků na rekonstrukci.

„Naštěstí jsme měli rezervu v odboru finančním a něco zbylo z rekonstrukce Boreckého rybníka,“ oznámila místostarostka Marie Hlávková, v jejímž resortu věc je. „Jsem moc ráda,“ dodala, „že tomu tak je a potřebná částka neprohloubí letošní schodkový rozpočet. To bychom si těžko mohli dovolit, když nevíme, co nás ještě může potkat.“

Původní odhad byl, že rekonstrikce spolkne pět milionů.

Opravu ale vysoutěžila s nejnižší cenou nabídky (2 miliony 647 500 Kč) firma Král MP centrum z Plzně. Z dalších sedmi uchazečů 3 miliony nepřekročili čtyři, dva se drželi pod 3,5 milionu a poslední přesáhl 4,5 milionu. „Teď je otázka, zda vítěz neoznámí vícepráce a cena nevyzní jinak,“ ozývají se hlasy.

Podle mluvčího městského úřadu Jana Englera je předpoklad, že rekonstrukce by měla být hotová do června příštího roku. Od nového zařizování mateřinky, jak zaznělo na zastupitelstvu, se neočekávají vysoké náklady. Většina vybavení byla uskladněná a půjde využít.