Po více než šesti letech se konečně obyvatelé městské části Borek dočkali ukončení oprav vodního díla, vypuštěného po povodni roku 2002 kvůli prasklé hrázi. Dát ji do pořádku se nákladem asi 11 milionů podařilo až v říjnu 2007.

Větší problémy pak souvisely s odbahněním. Město žádalo třikrát o dotaci a vyšel teprve loňský pokus. Ze 60 milionů, které předpokládal projekt, mělo město přes Státní fond životního prostředí (SFŽP) přislíbených 45 milionů. Díky výběrovému řízení se ale podařilo částku snížit na méně než třetinu. „Byla to zásluha organizace práce i správného načasování,“ sdělil šéf moravské firmy, která odbahnění provedla.

Akci 15 060 722 korunami financoval Evropský fond, SFŽP přispěl 886 tisíci a Rokycany se podílely 1 772 000 Kč. „Jsem rád, že se podařilo vyřešit záležitost, na které jsme pracovali řadu let,“ uvedl starosta Jan Baloun. Přes hladký průběh odbahňování ve finále předávání díla do provozu tak hladce neprošlo. Občané vznesli připomínky ke vzrostlým stromům ponechaným v rozlivové ploše a také k haldám zeminy, které už z dřívějška zůstaly v oblasti náhonu.

Jiří Hlad z odboru rozvoje města podával přes životní prostředí žádost o kácení v přítoku. Nakonec se strany shodly na ústupcích a v oblasti literálního pásma k úpravám došlo. Rybník se stihl podrobit připomínkovému kolu jednání i kolaudaci a hned potom ho zaplnila voda z jarního tání. Záchytná mříž ale nebyla, bohužel, ještě osazená. Nezbylo než nádrž znova vypustit.

„Komise pak posoudila stav staré mříže. Shledala ho jako dobrý a povolila ji znova osadit,“ informoval hrázný Jan Šperl. Nové napouštění začalo prvního dubna a vyžádalo si skoro čtyři týdny. „Do metru výšky, než voda zasáhla hráz, pokračovalo rychle, potom podle stanoveného postupu – pětadvacet centimetrů za dvacet čtyři hodin,“ sdělil hrázný.

Rychlosti naplňování vodou prospělo i vypouštění rybníka v Holoubkově. Přestože se bude muset vypořádat s odbahněním, voda, která z něj doputovala, je podle hrázného čistá. „Navíc do Boreckého odtud přesídlil veliký sumec a generační kapři,“ sdělil rokycanský starosta Baloun. Se současným stavem Boreckého jsou spokojení také vodní ptáci, už vyvedli dole v rákosí mladé.